Nyheter och events

Utvalda nyheter

Kallelse till årsmöte i Pratham Sweden

Mar 10, 2020


Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt och rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före mötet (skickas till info@teamsearch.se). Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid årsmöte. Förslag till styrelsen...
Läs mer

Mar 10, 2020

Lansering av fas II av projektet 'Swedish Industry for Quality Education in India'

Läs mer

Mar 10, 2020

HKH Prins Daniel besöker utbildningsprojekt i Assam

Läs mer

Mar 10, 2020

Rundabordssamtal i samband med Nobelpriset 2019: ”Implementering av Nobelprisad forskning i praktiken”

Läs mer

Mar 04, 2020

Pratham visas i 'Året med Kungafamiljen'

Läs mer

Mar 04, 2020

Pratham i 'Vetenskapens värld' - i samband med Nobelpriset 2019

Läs mer