Mar 10, 2020

HKH Prins Daniel besöker utbildningsprojekt i Assam

 

I februari 2019 besökte en delegation ledd av Prins Daniel vårt utbildningsprojekt ”Swedish Industry for Quality Education in India” i Assam, Indien. Representanter från de tio företag som deltar i projektet deltog i delegationen, vars syfte var att se hur våra utbildningsaktiviteter fungerar.

Projektet, som är ett samarbete med tio svenska storbolag, Pratham och Handelshögskolan i Stockholm, initierades 2017 av Carl Bennet och Marcus Wallenberg och pågår under en treårsperiod. Gruppen som deltog i delegationen besökte skolor och byar som ingår i projektet och fick med egna ögon se vilket arbete som görs. Bland annat besökte de våra så kallade ’Learning camps’ (klasser som hålls i skolan) och ’Library activities’ (en typ av studiecirklar som hålls i byarna efter skoltid).

”Pratham är en organisation som gör konkreta och viktiga insatser för att skapa en positiv framtid för många barn i Indien. Som representant för Sverige är det med stolthet jag ser hur svensk industri engagerar sig i projekt som detta”, sa Prins Daniel i samband med besöket.

Läs mer om besöket här.