Mar 03, 2021

Efter ett år av skolstängningar

 

Washington Post publicerade nyligen en artikel som belyser de kort- och långsiktiga effekterna av Indiens ett år långa skolstängning. Särskilt allvarliga blir konsekvenserna för landets mest utsatta elever och särskilt för flickor, varnar experter. Vikram Patel, professor i global hälsa vid Harvard Medical School, betonar att skolstängningen kommer att få betydande konsekvenser för miljontals barns framtida ekonomi, hälsa och anställningsbarhet:

”Indien har det näst största antalet fall av coronavirus i världen, men antalet nya fall per dag har sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Vi måste prioritera återöppning av skolor” säger Patel, som konstaterar att Indiens klimat skulle möjliggöra utomhusklasser i stora delar av landet. 

Rapporten ASER 2020 Wave 1 visar att övergången till onlineundervisning leder till betydande inlärningsförluster och en ökad andel elever som avbryter sin skolgång, särskilt när tillgången till teknik är begränsad. Bara en tredjedel av eleverna på landsbygden hade fått något läromedel under föregående vecka. Även om upptaget av smartphones ökar använder fortfarande mindre än hälften av Indiens befolkning internet.

Elever från fattiga och marginaliserade grupper står inför enorma utmaningar relaterade till utbildning även under normala omständigheter. För många familjer på landsbygden är det inte möjligt att delta i undervisningen online. ASER-rapporten visar dock att tillgången till smartphones ökar  – mer än 61,8% av barnen bor i hushåll med minst en smartphone, en enorm ökning från 36,5% år 2018.

Prathams VD Rukmini Banerji är orolig för att kunskapförlusterna ska växa till nivåer som är svåra att överkomma. Hon är särskilt orolig för vad som kommer att hända med barn i början av tonåren som har hamnat efter i matematik och läskunnighet. Sådana barn och deras familjer kanske bestämmer sig för att vidareutbildning är meningslös. “Det är uppenbart för alla, inklusive dem själva, att de inte är på en 14-årig inlärningsnivå”, sa Banerji. “De kan börja känna; vad är poängen?”

Medan undervisning på plats har varit på paus så har Pratham engagerat barn via smartphones och textmeddelanden med dagliga lektioner i konst, musik, teater, matematik, språk och naturvetenskap på olika regionala språk. Medan familjer över hela Indien väntat på att skolorna ska öppna igen måste vi på Pratham öka våra ansträngningar för att framför allt stödja landsbygdsområdena i Indien.

Källa: https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/india-coronavirus-school-closures/2020/12/23/7e80f628-3efc-11eb-b58b-1623f6267960_story.html