Historia

Sedan 1995 har Pratham framgångsrikt arbetat med att förbättra kvaliteten på utbildning i Indien. 
 

OM PRATHAM EDUCATION FOUNDATION

Universell läs- och skrivkunnighet har alltid varit vårt främsta mål
Pratham grundades i Mumbai 1994 med tanken att alla barn har rätt till en bra utbildning. Målet var att få slut på stadens utbredda fattigdom genom att bidra till att förändra utbildningslandskapet i slumområden. Idag finns Pratham i 21 av Indiens 29 stater och har blivit en av Indiens största och mest framgångsrika hjälporganisationer inom utbildning. Organisationen började sitt arbete genom att sätta upp förskolor och ge stödundervisning till barn i grundskolan.

Vi adresserar luckorna i Indiens utbildningssystem
ASER (Annual Status of Education Report” startades av Pratham för att förstå utmaningarna i den indiska skolan. I över tio år har vi samlat information från 600 000 barn om året på den indiska landsbygden och sammanställt till en rapport. År efter år visar ASER att nära hälften av Indiens femteklassare inte kan läsa på en andraklassnivå (en enkel text). Informationen har gett föräldrar och unga en röst att trycka på för utbildningsreformer. Dessutom har ASER blivit ett kvalitetsmått som används av stödorganisationer, politiker och beslutsfattare för att bedöma och förändra skolor internationellt.

Under 2007 lanserade Pratham sitt flaggskeppsprogram, Read India, som riktar sig till grundskoleelever. Programmet involverar metoden att "Lära på rätt nivå" som grupperar barnen enligt deras kunskapsnivåer istället för ålder. Upprepade utvärderingar av programmet (bland annat genomförda av 2019 års Nobelpristagare i ekonomi, Esther Duflo och Abhijit Banerjee) har visat att programmet har en stor effekt på barnens inlärning på mellan 30-50 dagar.

Idag arbetar Pratham också med högstadieelever, kvinnliga elever som har hoppat av skolan, och unga vuxna som behöver yrkesutbildning. Oavsett program arbetar Pratham alltid med att hela tiden mäta programmens effekt. Det gör vi för att förstå hur barn och unga ska få så bra hjälp som möjligt.

Vår effekt är global
Det som startade med en enda förskola i Mumbais slumområden har utvecklats till ett nationellt nätverk som når miljontals barn varje år. Prathams arbete slutar inte vid Indiens gränser. Pratham delar sin kunskap med andra organisationer och bidrar på så sätt på en global nivå. ASER är antagligen Prathams mest inflytelserika bidrag till internationell utbildningspolicy och har idag spridits till fjorton länder över tre kontinenter.

Pratham har insamlingsorganisationer i sex länder, däribland Sverige, där vi bland annat arbetar för att öka medvetenheten och insamla medel till arbetet i Indien och i världen.

OM PRATHAM SWEDEN

Pratham Sweden grundades som en icke vinstdrivande ideell förening år 2010 i Stockholm.

Från början grundades organisationen som en gymnasieförening och medel samlades in genom upprepade insamlingsevenemang så som exempelvis pop-up försäljningar av fika, vintagekläder och träningsevenemang. Föreningen tilldelades 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll 2015. Därefter inledde Pratham Sweden sitt första företagspartnerskap.

Idag kommer organisationens största bidrag från ett samarbete som involverar tio svenska storbolag. I likhet med Pratham i Indien lägger den svenska verksamheten stor vikt vid programmens utvärdering. Sedan 2017 samarbetar vi med en forskare vid Handelshögskolan i Stockholm för effektutvärdering och säkerställande av långsiktiga lärdomar.

Från att ha startats som en gymnasieförening har Pratham Sweden vuxit till att bli en av Prathams största internationella systerföreningar, och stöttar 2018 program som når över 43 000 barn i Indien.

 
1994-1995

Pratham grundas i Mumbai.

1998

Stödundervisning för barn i grundskolan lanseras. Datorbaserade utbildningsprogram lanseras i samarbete med Mumbais skolor.

1998-2000

Pratham expanderar till andra städer, inklusive Bangalore, Delhi, Lucknow, Jaipur, Pune, Ahmedabad och Patna.

 

2002

Pratham påbörjar sitt arbete på indiska landsbygden med ett program som riktar sig till barn i grundskolan.

2005

Den första ASER-studien görs, och når varje indiskt landsbygdsdistrikt. Med detta blir Pratham en nationell organisation. Prathams program för de mest sårbara barnen - Pratham Council for Vulnerable Children - inleder en koalition med staten och hjälporganisationer för att eliminera barnarbete i Mumbais tygindustri. Genom koalitionen hjälps 17 000 barn i Mumbai ur barnarbete. Modellen kommer att användas i ett flertal stater under påföljande år.

2005-2006

Ett pilottest görs på yrkesprogram.

2007-2009

“Read India” programmet lanseras i partnerskap med staten. Pratham når nära 33 miljoner barn över hela Indien.

2008

Pratham etablerar ASER-centret för att generera större bevis för behovet av utbildningsreformer i Indien.

2008

Pratham når ut globalt när ASER implementeras i Pakistan och Kenya. Andra länder, så som Bangladesh, Ghana, Tanzania, Mali, Senegal och Mexiko följer efter.

2010

Pratham Sweden grundas i Stockholm.

2010-2012

Pratham får internationell uppmärksamhet genom ett flertal olika priser, inklusive Henry R Kravis Prize, Skoll Foundation Award och Wise Prize for Education. Pratham lanserar Second Chance-programmet för kvinnor som av olika anledningar behövt hoppa av skolan, där de får hjälp att slutföra en gymnasieutbildning.

2012

Pratham gör ett framgångsrikt pilottest av sin utbildningsmodell i två landsbygdsdistrikt i Bihar, som sedan lägger grund för ett stort partnerskap med myndigheter i Bihar och fem andra indiska stater.

2015

People’s Action of Learning (PAL)-nätverket, som består av organisationer i tretton länder etableras, med huvudkontor i Nairobi, Kenya. Pratham Sweden tilldelas 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

2015-2017

Pratham introducerar ett digitalt teknikverktyg som ger barn högkvalitativt och interaktivt innehåll för att förbättra deras läs-, skriv- och mattekunskaper.

2017-2018

Pratham Sweden inleder ett samarbete med tio svenska bolag och Handelshögskolan i Stockholm som når över 30 000 barn i Assam. Pratham Sweden anställer en generalsekreterare, och ett flertal nya styrelsemedlemmar väljs in i styrelsen. 

2019

En delegation av svenska företagsledare och hållbarhetschefer besöker det projekt som finansieras av svenska företag i Assam. Delegationen leds av H.K.H. Prins Daniel. 

2020

På grund av pandemin stänger skolorna i Indien. Pratham övergår till digital undervisning och omnämns av Världsbanken som en förebild efter att ha lyckats ställa om sitt arbete. 

2021

Skolorna öppnar igen hösten 2021. Prathams arbete fokuserar på att hjälpa barn komma ikapp i skolan igen efter att skolorna varit stängda i över ett och ett halvt år.