Dec 16, 2020

Prathams utbildningsmetod en "Smart buy" enligt Världsbankens råd för utbildningsfrågor

 

Teaching at the Right Level (TaRL), Prathams metod för att stärka grundläggande kunskaper i matte och läsning, var en av de metoder som the Global Education Evidence Advisory Panel (GEEAP) listade som ett ”smart köp” för att förbättra lärande i låg och medelinkomstländer.

Rådets mål är att ge rekommendationer till beslutsfattare om var de ska allokera sin finansiering till olika förändringsinitiativ. Rådet hyllade TaRL för sin kostnadseffektivitet. Metoden har testats flera gånger det senaste decenniet genom rigorösa studier. Det finns starka bevis som visar på att TaRL kan förbättra barns kunskapsnivåer på bara några veckor.

Metoden går ut på att gruppera barn efter deras kunskapsnivå istället för ålder. Dessutom fokuserar lärare sin tid på att stärka barnens grundkunskaper. Aktiviteterna är genomtänkta så att barn lär sig genom att lyssna, prata, läsa, skriva och leka. Först när barnen förstått grunderna får de avancera till nästa nivå.

Läs mer om våra program här.