Bli företagspartner

En investering i hållbara samhällen

För många av de barn som bor Indien är en bra utbildning fortfarande en dröm. Varje år går 25 miljoner barn ut årskurs 5 och hälften av dem kan inte läsa enkla meningar. Det finns flera orsaker till att situationen ser ut som den gör, men bland annat saknas lärare och resurser för att ge stöd till de många barn som halkar efter i skolan. Barnen får inte möjlighet att komma ikapp sina klasskamrater, vilket leder till att många hoppar av sin utbildning.

Det finns en tydlig länk mellan tillgång till bra utbildning och ekonomisk och social tillväxt. På motsvarande sätt leder begränsad tillgång till kunskap till att fattigdom, korruption, förtryck och ojämställdhet går i arv från generation till generation. En bra skola är en grundläggande mänsklig rättighet och oumbärligt för ett lands utveckling.

Vi på Pratham ser att det finns en enorm kraft bakom partnerskap med privat sektor! Genom att gå samman med våra erfarenheter, resurser och glöd kan vi tillsammans ge barn och unga vuxna en livsförändrande möjlighet: bra utbildning.  

Våra utbildningsmetoder är evidensbaserade: Sedan 2001 har vi haft ett samarbete med 2019 års Nobelpristagare i ekonomi, Esther Duflo och Abhijit Banerjee. De har utvärderat våra metoder och hjälpt oss förbättra dem så att vi kan ge barnen en så bra utbildning som möjligt. Varje år når vi miljontals barn i Indien. Det är lång väg kvar tills alla barn i Indien kan läsa och räkna, men med ditt företags hjälp kan vi ta oss närmre det målet.

 

Våra partnerskap

Vi vet att bra partnerskap baseras på tillit, samarbete och effekt. Läs mer här och fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss till er för att diskutera mer.

Ytterligare information om våra partnerskap finns här

Bli företagspartner till Pratham Sweden
Enligt samarbetsnivåer
Strategiska partnerskap, varumärkesmässiga partnerskap eller medarbetardrivna partnerskap
Kommande projekt för SMEs med verksamhet i Indien: Swedish Industry for Quality Education in India
100 000 kr - 250 000 kr per bolag och år
Projektstart: Höst 2023
Pågående projekt för storbolag med verksamhet i Indien: Swedish Industry for Quality Education in India
500 000kr per bolag och år
Pågående projekt: Maj 2020 - April 2023

Partnerskap och de globala målen

I september 2015 antogs 17 hållbarhetsmål av FNs generalförsamling. Tillsammans sätter målen en global agenda för den utveckling som ska uppnås fram till år 2030. Mål 4 handlar om utbildning och syftar till att ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Att uppnå mål 4 är en grundläggande förutsättning för att uppnå många av de andra hållbarhetsmålen. Utbildning minskar fattigdom, främjar ekonomisk tillväxt och ökar en individs inkomst. Det ger människor möjlighet att leva hälsosamma liv - med mindre risk för mödradödlighet och sjukdomar. Utbildning förbättrar jämställdhet, minskar risken för barnäktenskap och bidrar till fred. Det är bidrar också till att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna.

Utbildning är alltså en av de viktigaste gåvorna ditt företag kan ge ett lands befolkning och framtid! Det är bara genom globala partnerskap och samarbeten som FNs hållbarhetsmål kan bli verklighet. Genom samarbeten inom kunskapsöverföring och mobilisering av ekonomiska resurser kan vi bidra till att ingen lämnas utanför. Våra partnerskap är en central del i vårt arbete mot att uppnå en storskalig effekt inom Indiens utbildningslandskap.

Läs mer

Vilka vi är

Vad vi gör

Andra sätt att engagera sig

Våra företagspartners