Våra företagspartners
 

”Från industrins synvinkel är det här ett sätt att bidra till samhället på lång sikt. Utbildning är vägen ut ur fattigdom.”
- Carl Bennet, Finansman

Partnerskap har alltid varit en viktig del av Prathams arbetssätt. Utan investering i form av finansiella resurser och kunskap hade vår verksamhet inte varit möjlig. Vi är djupt tacksamma för den generositet som möjliggör våra utbildningsprogram. Tack vare de partners som deltar i Pratham Swedens projekt får tiotusentalsbarn varje år förbättrade kunskaper i bland annat språk och matematik.

Pratham är en av de största utbildningsorienterade hjälporganisationerna i Indien och verkar för att säkerställa att barn får lära sig läsa och räkna. Pratham Sweden är ett av sex internationella kapitel och arbetar för att öka medvetandet om, och mobilisera finansiella resurser till, verksamheten i Indien.

 
 

Utvalda partners