Organisation

Med vision, beslutsamhet och transparens

Pratham Education Foundation
Pratham Education Foundation drivs med målet om universell läs- och skrivkunnighet och är en icke vinstdrivande organisation med säte i Indien. Pratham Education Foundation implementerar egna utbildningsfrämjande program parallellt med det ordinarie skolväsendet, i syfte att höja kunskapsnivåerna inom framförallt, men inte begränsat till, grundskoleutbildning. Prathams primära geografi för implementering av sina utbildningsprogram är Indien.

Pratham Sweden
Pratham Sweden är en svensk icke-vinstdrivande ideell förening. Vårt syfte är att samla in pengar från svenska företag, stiftelser och privatpersoner till Pratham Education Foundations arbete i världen, samt att själva eller genom annan part utvärdera de program som finansieras genom Pratham Sweden och som implementeras av Pratham Education Foundation, i syfte att utveckla utbildningsprogrammen. Pratham Sweden är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i Sverige som i andra länder.

Vår organisation består av åtta styrelsemedlemmar och ett kansli. Styrelsen föreslås av vår valberedning och väljs av årsmötet.

Kansli - Pratham Sweden

Ingrid Eelde Koivisto Grundare, Generalsekreterare, Styrelseledamot

Ingrid Eelde Koivisto är generalsekreterare på Pratham Sweden och har engagerat sig i Prathams arbete sedan 2010 då hon var med och startade Prathams verksamhet i Sverige. Ingrid delar sin tid mellan Pratham Sweden och Handelshögskolan... Se profil

Katarina Heimer Program Manager

Katarina har en kandidat i utvecklingsstudier samt en master i internationell ekonomi från Lunds universitet. Hon har även en master i ekonomisk historia från Stockholms universitet. Vidare har Katarina studerat vid Université Paris-Sorbonne,... Se profil

Matilda Arvids Program Manager

Matilda har en politices kandidat och master i statsvetenskap från Uppsala universitet. Vid sidan av programmen har hon läst kurser i utvecklingsstudier. Matilda har även studerat vid Sciences Po i Paris och University... Se profil

Styrelse - Pratham Sweden

Vår styrelse består av personer med erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor i många olika delar av världen. Tillsammans har de en god förmåga att fatta strategiska beslut om föreningens framtid och ge stöd till vårt kansli.

Dan Frohm Styrelseordförande

Dan Frohm är styrelseordförande i Elanders AB, vice styrelseordförande i Lifco AB, samt styrelseledamot i Arjo AB, Carl Bennet AB, Getinge AB, och Swedish-American Chamber of Commerce, inc. Han har en civilingenjörsexamen i industriell... Se profil

Ingrid Eelde Koivisto Grundare, Generalsekreterare, Styrelseledamot

Ingrid Eelde Koivisto är generalsekreterare på Pratham Sweden och har engagerat sig i Prathams arbete sedan 2010 då hon var med och startade Prathams verksamhet i Sverige. Ingrid delar sin tid mellan Pratham Sweden och Handelshögskolan... Se profil

Magdalena Krysiak Medgrundare, Styrelseledamot

Magdalena Krysiak är Chief People Officer på Vässla. Hon har tidigare erfarenhet från internationella bolag såsom Kekst CNC samt tillväxtbolag såsom Sportamore och Scrive. Hon var med och grundade Pratham Sweden med målet om att öka... Se profil

Arati Davis Styrelseledamot

Arati Davis har över 20 års erfarenhet inom energi och hållbar utveckling. Idag är Arati Chief Operations Officer på Sweden India Business Council och VD på Sweden India Greentech Alliance. Hennes tidigare erfarenheter inkluderar arbete... Se profil

Pratham Swedens ekonomiska ställning

Pratham Sweden är en icke vinstdrivande organisation. Vi är stolta över att vi använder våra donatorers och bidragsgivares medel ansvarsfullt och effektivt. Sedan vår start har vi fokuserat på att behålla en god transparens till våra givare, där vi vill berätta om den effekt som donerade medel gör för de många barn och unga som får en bättre utbildning tack vare generösa gåvor.

Svensk Insamlingskontroll
All insamling till Pratham Sweden sker via ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Bland annat kontrolleras att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad, 25 procent, inte överskrids.