Organisation

Med vision, beslutsamhet och transparens

Pratham Education Foundation
Pratham Education Foundation drivs med målet om universell läs- och skrivkunnighet och är en icke vinstdrivande organisation med säte i Indien. Pratham Education Foundation implementerar egna utbildningsfrämjande program parallellt med det ordinarie skolväsendet, i syfte att höja kunskapsnivåerna inom framförallt, men inte begränsat till, grundskoleutbildning. Prathams primära geografi för implementering av sina utbildningsprogram är Indien.

Pratham Sweden
Pratham Sweden är en svensk icke-vinstdrivande ideell förening. Vårt syfte är att samla in pengar från svenska företag, stiftelser och privatpersoner till Pratham Education Foundations arbete i världen, samt att själva eller genom annan part utvärdera de program som finansieras genom Pratham Sweden och som implementeras av Pratham Education Foundation, i syfte att utveckla utbildningsprogrammen. Pratham Sweden är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i Sverige som i andra länder.

Vår organisation består av åtta styrelsemedlemmar och ett kansli. Styrelsen föreslås av vår valberedning och väljs av årsmötet.

Kansli - Pratham Sweden

Ingrid Eelde Koivisto Grundare, Generalsekreterare

Ingrid Eelde Koivisto är grundare och generalsekreterare på Pratham Sweden. Ingrid delar sin tid mellan Pratham Sweden och Handelshögskolan i Stockholm, där hon är PhD-student inom hållbarhet och innovation på Department of Entrepreneurship, Innovation and... Se profil

Malaika Bekhit Program Manager

Malaika Bekhit har en juristexamen från Uppsala universitet och har även studerat vid Shanghai Jiao Tong University samt The University of Glasgow. Idag arbetar Malaika som Program Manager hos Pratham Sweden. Hennes... Se profil

Styrelse - Pratham Sweden

Vår styrelse består av personer med erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor i många olika delar av världen. Tillsammans har de en god förmåga att fatta strategiska beslut om föreningens framtid och ge stöd till vårt kansli.

Magdalena Krysiak Styrelseordförande, medgrundare

Magdalena Krysiak är Chief People Officer på Vässla. Hon har tidigare erfarenhet från internationella bolag såsom Kekst CNC samt tillväxtbolag såsom Sportamore och Scrive. Hon var med och grundade Pratham Sweden med målet om att öka... Se profil

Karolina Andersson Styrelseledamot

Karolina Andersson är ekonomichef på Stiftelsen Expo. Har främst varit verksam inom ideell sektor och kommer närmast från Svenska Afghanistankommittén, där hon var enhetschef för ekonomi och administration. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi, inriktning mikroekonomi från... Se profil

Arati Davis Styrelseledamot

Arati Davis har arton års erfarenhet inom energi och hållbar utveckling. Idag är Arati Vice Generalsekreterare på Sweden India Business Council och VD på Sweden India Greentech Alliance. Hennes tidigare erfarenheter inkluderar arbete på Sveriges... Se profil

Maude Fröberg Styrelseledamot

Maude Fröberg arbetar som pressekreterare på Svenska Röda Korset. För organisationens räkning haft hon haft längre utlandsposteringar i kris och katastrof. Hon har en Mastersexamen i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, examen i journalistik från Göteborgs... Se profil

Natali Phalén Styrelseledamot

Natali Engstam Phalén är generalsekreterare för den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor. Hon har en bakgrund som advokat med särskilt fokus mot antikorruption och offentlig upphandling. “Mitt hjärta har länge slagit extra... Se profil

Pratham Swedens ekonomiska ställning

Pratham Sweden är en icke vinstdrivande organisation. Vi är stolta över att vi använder våra donatorers och bidragsgivares medel ansvarsfullt och effektivt. Sedan vår start har vi fokuserat på att behålla en god transparens till våra givare, där vi vill berätta om den effekt som donerade medel gör för de många barn och unga som får en bättre utbildning tack vare generösa gåvor.

Under 2018 var 96 procent av våra intäkter bidrag från svenska företag. Totalt uppgick våra intäkter till 2 766 miljoner kr. Intäkterna var lägre 2018 än 2017 (4 567 miljoner kr) på grund av en ändrad bedömning av hur redovisningen av projektmedel för vårt största företagsprojekt, projektet "Sweden Industry for Quality Education in India" ska hanteras. Läs mer i vår årsredovisning (länk till årsredovisning).

Svensk Insamlingskontroll
All insamling till Pratham Sweden sker via ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Bland annat kontrolleras att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad, 25 procent, inte överskrids.