Organisation

Med vision, beslutsamhet och transparens

Pratham Education Foundation
Pratham Education Foundation drivs med målet om universell läs- och skrivkunnighet och är en icke vinstdrivande organisation med säte i Indien. Pratham Education Foundation implementerar egna utbildningsfrämjande program parallellt med det ordinarie skolväsendet, i syfte att höja kunskapsnivåerna inom framförallt, men inte begränsat till, grundskoleutbildning. Prathams primära geografi för implementering av sina utbildningsprogram är Indien.

Pratham Sweden
Pratham Sweden är en svensk icke-vinstdrivande ideell förening. Vårt syfte är att samla in pengar från svenska företag, stiftelser och privatpersoner till Pratham Education Foundations arbete i världen, samt att själva eller genom annan part utvärdera de program som finansieras genom Pratham Sweden och som implementeras av Pratham Education Foundation, i syfte att utveckla utbildningsprogrammen. Pratham Sweden är fristående från politiska och religiösa organisationer såväl i Sverige som i andra länder.

Vår organisation består av nio styrelsemedlemmar och ett kansli. Styrelsen föreslås av vår valberedning och väljs av årsmötet.

Kansli - Pratham Sweden

Ingrid Eelde Koivisto Grundare, Generalsekreterare

Ingrid Eelde Koivisto har en kandidatexamen i Business & Economics från Handelshögskolan i Stockholm och har läst Mandarin på Fudan University i Shanghai och på Stockholms Universitet. Ingrid arbetar idag som generalsekreterare på Pratham Sweden. Vid... Se profil

Styrelse - Pratham Sweden

Vår styrelse består av personer med erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor i många olika delar av världen. Tillsammans har de en god förmåga att fatta strategiska beslut om föreningens framtid och ge stöd till vårt kansli.

Karolina Andersson Styrelseledamot

Karolina Andersson är ekonomichef på Stiftelsen Expo. Har främst varit verksam inom ideell sektor och kommer närmast från Svenska Afghanistankommittén, där hon var enhetschef för ekonomi och administration. Hon har en kandidatexamen i nationalekonomi, inriktning mikroekonomi från... Se profil

Arati Davis Styrelseledamot

Arati Davis har arton års erfarenhet inom energi och hållbar utveckling. Idag är Arati Vice Generalsekreterare på Sweden India Business Council och VD på Sweden India Greentech Alliance. Hennes tidigare erfarenheter inkluderar arbete på Sveriges... Se profil

Aleksandra Dennier Styrelseledamot

Aleksandra Dennier är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon har en kandidat i Business & Economics och en master i International Management (CEMS). Idag är hon managementkonsult på Sirona Health Solutions. Innan dess hade... Se profil

Helena von der Esch Styrelseordförande

Helena von der Esch är affärsrådgivare på Grant Thornton Sweden sedan 2017. Hon har en bakgrund som marknadschef i förlagsbranschen under 15 år och kommer närmast från den internationella non for profit organisationen FBN Sweden... Se profil

Maude Fröberg Styrelseledamot

Maude Fröberg arbetar som pressekreterare på Svenska Röda Korset. För organisationens räkning haft hon haft längre utlandsposteringar i kris och katastrof. Hon har en Mastersexamen i internationell ekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, examen i journalistik från Göteborgs... Se profil

Thomas Kjellson Styrelseledamot

Thomas Kjellson är pensionär sedan 2018, efter en tidigare karriär inom internationellt utvecklingssamarbete. Thomas har senast haft ett flertal befattningar inom Sida, med huvudsaklig inriktning på stöd till samarbetsländer inom områdena utbildning, offentlig förvaltning, demokrati... Se profil

Magdalena Krysiak Medgrundare, Vice styrelseordf.

Magdalena Krysiak arbetar idag som HR Marked Lead på JKL Kekst CNC och kommer senast från e-handelsbolaget Sportamore där hon var HR Manager. Hon var med och grundade Pratham Sweden med målet om att öka transparensen... Se profil

Natali Phalén Styrelseledamot

Natali Engstam Phalén är generalsekreterare för den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor. Hon har en bakgrund som advokat med särskilt fokus mot antikorruption och offentlig upphandling. “Mitt hjärta har länge slagit extra... Se profil

Ulrika Wendt Nyquist Styrelseledamot

Ulrika Wendt Nyquist har en lång erfarenhet av att driva kommunikationsfrågor, hållbarhetsfrågor,... Se profil

Pratham Swedens ekonomiska ställning

Pratham Sweden är en icke vinstdrivande organisation. Vi är stolta över att vi använder våra donatorers och bidragsgivares medel ansvarsfullt och effektivt. Sedan vår start har vi fokuserat på att behålla en god transparens till våra givare, där vi vill berätta om den effekt som donerade medel gör för de många barn och unga som får en bättre utbildning tack vare generösa gåvor.

Under 2018 var 96 procent av våra intäkter bidrag från svenska företag. Totalt uppgick våra intäkter till 2 766 miljoner kr. Intäkterna var lägre 2018 än 2017 (4 567 miljoner kr) på grund av en ändrad bedömning av hur redovisningen av projektmedel för vårt största företagsprojekt, projektet "Sweden Industry for Quality Education in India" ska hanteras. Läs mer i vår årsredovisning (länk till årsredovisning).

Svensk Insamlingskontroll
All insamling till Pratham Sweden sker via ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Bland annat kontrolleras att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad, 25 procent, inte överskrids.

KOSTNADSFÖRDELNING

Pratham Sweden strävar efter att så mycket medel som möjligt ska gå direkt till ändamålet. De nödvändiga investeringar vi gör på administration och insamling görs för att bygga en hållbar organisation som långsiktigt kan bidra så mycket som möjligt till vårt ändamål.

År 2018 gick 13 procent av våra intäkter till administration och insamling.