Ge ett barn en ljusare framtid

Ge en gåva 

Kunskap förändrar liv!

Trots att fler barn än någonsin, 97,2 procent, är inskrivna i den indiska skolan nekas fortfarande miljontals barn en god utbildning. Varje år går nästan 24 miljoner indiska barn ut årskurs 5 och av dem kan bara hälften läsa enkla meningar.

Alla flickor och pojkar har rätt till en bra utbildning. Kunskap ger en chans att ta sig ut ur fattigdom och uppnå sina drömmar i livet. Utbildning är grundläggande för mycket – det minskar mödradödlighet, minskar risken för barnäktenskap, och förbättrar en individs möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Hjälp oss ge Indiens barn en ljusare framtid!

Vill du veta mer om våra program? Läs mer här.

Hur din gåva används

Pratham Sweden strävar efter att så mycket medel som möjligt ska gå direkt till ändamålet. De aktiva satsningar vi gör på administration och insamling görs för att bygga en hållbar organisation som långsiktigt kan bidra så mycket som möjligt till vårt ändamål. År 2018 investerade vi 13% av våra intäkter till administration och insamling.

Andra sätt att engagera sig

Bli företagspartner

Starta din egen insamling

Bli medlem

Engagera ditt företag

Ge en gåva FAQ

Vilken effekt har Pratham?
Läs mer om vår effekt under våra program här.

Finns andra sätt att bidra?
Du kan sätta in din gåva på vårt bankgiro: 900-4892, eller swisha valfritt belopp till 9004892. Kontakta oss om du stöter på några problem: information@prathamsweden.org. Tack för ditt bidrag!

Har Pratham Sweden 90-konto?
Ja! Pratham Sweden är medlem i Svensk Insamlingskontroll och innehar därför ett 90-konto. Det innebär att vi granskas så att medlen används på ett tillförlitligt sätt. 

Var hittar jag er integritetspolicy? 
Du hittar den på vår hemsida under avsnittet "Organisation" som ligger under "Om oss", eller här.