May 31, 2021

Covidkrisen i Indien - Prathams arbete och akuta insatser

 

Den 14:e maj arrangerade Pratham USA ett webbinarium om hur Prathams ‘Covid Relief Fund’ bidrar i kampen mot Covid-19 i Indien. Under webbinariet diskuterades hur Prathams arbete mot pandemin går till i praktiken, men också hur detta arbete planeras fortsätta i framtiden.

Trångboddhet, generationsboenden, ett underfinansierat sjukvårdssystem och en bristande efterlevnad av restriktioner har lett till att över 100.000 människor har dött på mindre än en månad i Indien. Bristen på syrgas tros vara en av huvudorsakerna till det höga dödstalet och anledningen till att många som annars skulle överlevt Covid-19 har dött. Trots den höga dödssiffran uppskattas mörkertalet vara stort gällande både antalet smittade och döda. Detta då tillgången till information, sjukvård och testning varit begränsad över hela Indien, och särskilt på landsbygden. 

Sedan början av maj månad har Pratham importerat och distribuerat syrgastuber till 25 utsatta distrikt i sju indiska delstater. En av dessa delstater är Assam, där Pratham Sweden sedan tidigare bedrivit verksamhet. Syrgasen distribueras via lokala icke-vinstdrivande organisationer till olika vårdinstanser i de utsatta distrikten. Organisationerna är på olika sätt inriktade på hälsa i lokalområdet de verkar i, och organisationerna väljs ut som distributörer genom att lämna in en ansökan till Pratham. Organisationer som får i uppdrag att distribuera syrgas ansvarar också för att samla in data och rapportera in till Pratham gällande användandet av syrgasen. Detta för att säkerställa att användningen av varje syrgastub maximeras, samtidigt som man undviker att belasta sjukvårdspersonal med uppgiften att samla in data. 

En stor våg av desinformation drog in över sociala medier i samband med den andra vågen av Covid-19 i Indien. Pratham drar därför nytta av sitt nätverk på över 20.000 byar för att sprida korrekt information och minska ryktesspridningen. Informationen berör ämnen som sjukdomen Covid-19, restriktioner och vaccination och sätts samman av Noora Health, en hälsoorganisation med verksamhet i Indien. Denna information sprider sedan Pratham via en kampanj på SMS och WhatsApp. 

Kampanjen syftar även till att skapa en interaktionen mellan Pratham och byarna, och därför har Pratham arrangerat webbinarier där byarna bjudits in. Under dessa webbinarier får representanter från byarna ställa frågor som florerat i byn gällande pandemin till Prathams personal, och hittills har över 11.000 byar deltagit. Framöver planeras nu fler webinarium, denna gång tillsammans med representanter från sjukvården, och därigenom ge byarna en möjlighet att ställa sina frågor till någon med en medicinsk bakgrund. 

I närtid kommer Pratham:s fortsatta arbete främst fokusera på fortsatt distribuering av syrgas, informationsspridning samt upprätthållandet av kontakten med de byar och barn som ingår i Prathams nätverk. Utöver det ser Pratham över möjligheten att omvandla sina center för yrkesutbildningar till sjukvårdslokaler i förfogande till den statliga sjukvården. Tanken är att dessa center ska kunna användas som vaccinations- eller vårdcentraler, men också isolerings- eller IVA-avdelningar. 

Höjdpunkterna från Pratham USAs webbinarium “Covid Crisis in India, Pratham Insight and Field Responses” kan du se HÄR, och webbinariet i sin helhet HÄR.

Talarlista: 

Dr.Mangala Narasimhan – Senior vice president & Director of Critical Care Services, Northwell Health. 

Jalaj Dani – Co-promoter, Asian Paints & Director, Pratham Education Foundation. 

Nishant Baghel – Director of Digital Innovations, Pratham Education Foundation. 

Raj Shah – Co.President, MS International Inc & Director, Pratham USA. 

Källor: 

Covid Crisis in India: Pratham Insights and Field Reponses – YouTube

India records 300,000 Covid deaths as pandemic rages – BBC News