Nov 20, 2020

"Med kunskap kommer utveckling" - Carl Bennet

 

Idag på Internationella barndagen berättade Carl Bennet om vårt gemensamma projekt för barns utbildning i Indien, på ett webbinarium som arrangerades av Unicef, KI och Sight. Panelen handlade om behovet av samverkan för att skapa en bättre framtid för barn. Som representant för svenskt näringsliv berättade Carl om kopplingen mellan barns framtid och företagens verksamhet. “Man blir inte bättre än sin omgivning, så därför måste man satsa på den”, sa Carl Bennet som hänvisning till varför sociala hållbarhetsprojekt är viktiga.

Projektet är ett exempel på tvärsektoriellt samarbete, där vi som civilsamhällesorganisation verkar tillsammans med akademi och näringsliv. Tillsammans med en grupp av tolv storbolag når vi 330 byar i Nordöstra Indien med utbildningsinsatser. Insatserna utvärderas oberoende av Handelshögskolan i Stockholm.

“Investera i utbildning, gör den tillgänglig. Med kunskap kommer utveckling”, sa Carl som avslutande ord i panelen

Läs mer om hur vi samarbetar med företag här.