Mar 10, 2020

Lansering av fas II av projektet 'Swedish Industry for Quality Education in India'

 

’Swedish Industry for Quality Education in India’ initierades av Carl Bennet och Marcus Wallenberg 2017, efter att en grupp av tio stora svenska företag med verksamhet i Indien hade träffat Swedish India Business Council och diskuterat det akuta behovet för effektiva partnerskap inom utbildning i Indien.

Målet med projektet är att möjliggöra en bra utbildning för 30 000 barn, med synligt förbättrade läs- och mattekunskaper. Den första treåriga projektfasen avslutas i maj 2020. På grund av ett positivt intresse från svensk industri kommer vi att lansera en expansion av projektet, till vilken ytterligare företag är inbjudna.

Den andra fasen av projektet pågår mellan maj 2020-maj 2023 och implementeras i Assam och Västbengalen. Målet är att säkerställa att ytterligare 30 000 barn förbättrar grundläggande kunskapsnivåer i läsförståelse och matematik. Det finns också möjligheter att stödja ett yrkesprogram i staten Jharkhand.

För första gången på ett svenskt socialt projekt involverar det här partnerskapet en rigorös effektutvärdering som genomförs oberoende av Handelshögskolan i Stockholm. Forskningen baseras på den experimentella forskningsmetoden som tilldelades Nobelpriset i ekonomi 2019.

Kontakta Pratham Sweden för att uttrycka ert intresse i att delta i projektet?
Ingrid Eelde Koivisto
Generalsekreterare
ingrid@prathamsweden.org