Om oss

Kunskap förändrar liv. Alla barn måste få en bra utbildning. 

Vilka vi är 

Pratham grundades på uppdrag av Unicef för att ge utbildning till barn i Mumbais slumområden. Vi har idag vuxit till att bli en av de största utbildningsorienterade hjälporganisationerna i Indien (och därför även i världen).

Vår verksamhet bygger på att förstå utmaningarna i den indiska skolan och med stöd i forskning ta fram enkla metoder för att hjälpa barn att lära sig. Vi är mest kända för vår metod att "Lära på rätt nivå" som vi tagit fram genom ett samarbete mellan Pratham och 2019 års nobelpristagare i ekonomi: Esther Duflo och Abhijit Banerjee. Metoden handlar om att ge nivåanpassad undervisning till barn som halkat efter i skolan. Det görs genom en engagerande pedagogik och läromaterial som anpassas till barnens kunskaper. Dessutom engagerar vi föräldrar och lokala samhällen.

Pratham Sweden är Prathams svenska verksamhet. Vårt mål är att sprida kunskap i Sverige om utbildningssituationen i Indien och samla in medel till Prathams arbete i fält. Vi arbetar hårt för att vara en transparent organisation och var först i Sverige med att genomföra en rigorös utvärdering för att mäta effekten av våra program.

Vad vi gör 

Innovation: Pratham tar fram enkla metoder som förbättrar barn och unga vuxnas inlärning. Vi tar fram metoderna tillsammans med forskare. Det gör vi för att uppnå en så stor effekt som möjligt. Vår metod att "lära på rätt nivå" går ut på något så enkelt som att fånga upp elever som har halkat efter i skolan och möta dem på en nivå som gör det möjligt för dem att tillgodogöra sig kunskap.

Storskalighet: Prathams metoder kan implementeras till en låg kostnad. På så sätt kan de enkelt skalas upp och ge så många barn som möjligt en bättre utbildning.

Påverkansarbete: Utbildning ska vara en samhällsinsats. Därför engagerar vi föräldrar, lärare och lokala beslutsfattare i våra program och tränar lokala volontärer för att kunna implementera utbildningsaktiviteter på gräsrotsnivå. Genom vår årliga rapport ASER (Annual Status of Education Report), har vi blivit en kraftfull röst i den indiska debatten kring utbildning. 

Var vi arbetar 

Pratham har verksamhet i 21 av Indiens 29 stater och når miljontals barn och unga vuxna varje år. Våra metoder har också spritt sig bortom Indiens gränser genom ASER, som har inspirerat fjorton länder att inleda medborgarledda utvärderingar av barns kunskapsnivåer i länderna.

Erkännande

New York Times berömmer Pratham för sin data-drivna metod.

"ASER är mer än en utvärdering. Genom att visa barnens läskunskap för deras föräldrar, lärare och beslutsfattare, har ASER blivit en samlande påverkanskraft för förbättrad utbildning. Verktyget har hjälpt till att vända politikernas blickar från inskrivning till faktiskt lärande. Pratham hittar inte bara problemet, utan introducerar också enkla metoder som lär barn grundläggande kunskaper. På grund av ASER använder nu lokala samhällen och hela stater i Indien deras metoder både i skolan och efteråt på eftermiddagarna.

- Tina Rosenberg i The New York Times om Pratham's Annual Status of Education Report (ASER)

Vår Historia

De senaste 25 åren har Pratham framgångsrikt verkat för universell läs- och skrivkunnighet.

Pratham etablerades på uppdrag av Unicef år 1995 med tanken att alla barn har rätt till en bra utbildning.  Sedan dess har organisationen vuxit till att bli en av Indiens största och mest framgångsrika stödorganisationer inom utbildning.

Pratham Sweden initierades i Stockholm 2010 och arbetar idag med ett flertal av Sveriges största företag inom deras hållbarhetsinsatser.

”Kunskap är makt. Information ger frihet. Utbildning är grunden till utveckling, i alla samhällen, för varje familj.”

- Kofi Annan 

Läs mer om oss

Organisation

Vad vi gör

Våra företagspartners

Publikationer