Engagera dig

Du behövs för att vi ska kunna göra skillnad

Ditt bidrag behövs! Nära hälften av alla barn i Indien avslutar årskurs fem utan att kunna läsa enkla meningar. Vi på Pratham har kunnig personal och metoder för att komma till rätta med detta, men vi behöver din hjälp för att kunna förbättra utbildningen för barn.

Genom att engagera dig i Pratham kan du ge dessa barn de verktyg som de behöver för att lära sig läsa och skriva och därmed ge dem en ljusare framtid. Från att anordna egna insamlingar till att donera tid eller pengar. Det finns många sätt du kan hjälpa oss på för att vi tillsammans ska kunna nå vårt mål om att alla pojkar och flickor ska få en bra utbildning.