Engagera ditt företag

Ditt företag kan åstadkomma något fantastiskt:
En bättre framtid för barn i Indien! 

Vi på Pratham Sweden ser att fantastiska saker kan hända genom samarbete med privat sektor! När ni samarbetar med oss är ni med och skapar hållbar förändring. Samtidigt ger projekten medarbetarengagemang, ökat förtroende hos kunder och möjlighet att lära känna nya marknader. 

Varför investera i utbildning?

De senaste åren har inskrivningen till Indiens skolor genomgått en stor förbättring. Ändå kan miljontals barn i landet inte läsa och räkna. Varje år går 25 miljoner barn ut årskurs 5 och hälften av dem kan inte läsa enkla meningar. Det finns en tydlig länk mellan tillgång till bra utbildning och ekonomisk och social tillväxt. På motsvarande sätt leder begränsad tillgång till kunskap till att fattigdom, korruption, förtryck och ojämställdhet går i arv från generation till generation. 

Att ge barn förbättrad utbildning är alltså en investering i hållbara samhällen. Anslut er till vår mission om att alla barn ska få en bra utbildning! Vi rapporterar kontinuerligt till våra företagspartners och gåvogivare om effekten på barns kunskapsresultat och uppmuntrar medarbetare att engagera sig i vårt arbete.

Ge en företagsgåva

Ditt företag kan ge barn och unga vuxna en bra utbildning. Ge er gåva här på vår hemsida eller genom att fylla i vårt kontaktformulär HÄR. Vi kontaktar er så snart som möjligt med mer information.   

Bli företagspartner

Vi vet att bra partnerskap baseras på tillit, samarbete och effekt. Genom att lägga samman våra erfarenheter, vår glöd och resurser kan vi tillsammans förändra barns liv och utveckla samhällen.  

Bli företagspartner
Tycker ni att utbildning är en viktig del av ert samhällsansvar i Indien? Vi välkomnar strategiska, varumärkesmässiga och medarbetardrivna företagspartnerskap. Läs mer om våra partnerskap här.

Delta i ett företagsprojekt tillsammans med andra företag
För att nå storskaliga resultat i områden där det behövs som mest sätter vi upp gemensamma projekt som flera företag finansierar tillsammans. Läs mer om våra partnerskap här.

Andra sätt att engagera sig

Det finns många sätt för företag att engagera sig i vår verksamhet! Ge en företagsgåva, sätt upp medarbetargivande till Pratham Sweden eller håll i en gemensam insamling på din arbetsplats. Vi tar också emot gåvor och bidrag från institutioner.

LÄS MER HÄR

Partnerskap och de globala målen

I september 2015 antogs 17 hållbarhetsmål av FNs generalförsamling. Tillsammans sätter målen en global agenda för den utveckling som ska uppnås fram till år 2030. Mål 4 handlar om utbildning och syftar till att ”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”.

Att uppnå mål 4 är en grundläggande förutsättning för att uppnå många av de andra hållbarhetsmålen. Utbildning minskar fattigdom, främjar ekonomisk tillväxt och ökar en individs inkomst. Det ger människor möjlighet att leva hälsosamma liv - med mindre risk för mödradödlighet och sjukdomar. Utbildning förbättrar jämställdhet, minskar risken för barnäktenskap och bidrar till fred. Det är bidrar också till att vi ska kunna bekämpa klimatförändringarna.

Utbildning är alltså en av de viktigaste gåvorna ditt företag kan ge ett lands befolkning och framtid! Det är bara genom globala partnerskap och samarbeten som FNs hållbarhetsmål kan bli verklighet. Genom samarbeten inom kunskapsöverföring och mobilisering av ekonomiska resurser kan vi bidra till att ingen lämnas utanför. Våra partnerskap är en central del i vårt arbete mot att uppnå en storskalig effekt inom Indiens utbildningslandskap.

Nyheter

Prathams utbildningsmetod en "Smart buy" enligt Världsbankens råd för utbildningsfrågor

"Med kunskap kommer utveckling" - Carl Bennet

Pratham i 'Vetenskapens värld' - i samband med Nobelpriset 2019

Rundabordssamtal i samband med Nobelpriset 2019: ”Implementering av Nobelprisad forskning i praktiken”