May 04, 2021

Om Covidkrisen i Indien: den andra vågen

 

Under årets första månader öppnades det indiska samhället återigen upp. Gym, nattklubbar och köpcentrum öppnade i full kapacitet och stora valmöten genomfördes inför kommande delstatsval. Idag befinner sig Indien i en omfattande och allvarlig andra våg av Covid-19 och det är ännu långt kvar innan landets elever kan återvända till skolan. Därför har Pratham initierat en insamling för att stötta både akuta och långsiktiga åtgärder i kampen mot pandemin i Indien.

Den andra vågen

“Om jag skulle säga att det är fruktansvärt, hjärtekrossande, frustrerande och desperat – det är några av de mildaste orden jag kan använda för att beskriva läget här.” Så beskrev frilansjournalisten Rajeev Khaana den rådande situationen i SVTs Morgonstudion den 27:e april. Sjukhusen är överbelamrade och det råder akut brist på medicin och syrgas, varpå sjuka uppmanas att stanna hemma och inte åka in till befintliga vårdanläggningar. 

Den andra vågen av Coronapandemin har slagit hårt mot det indiska samhället och fastän barn och unga generellt inte blir svårt sjuka så är denna grupp bland dem svårast drabbade.  Den indiska skolan har varit helt eller delvis stängd sedan mars förra året, då landet gick in i en hård lockdown. Att bedriva distansundervisning har varit en enorm utmaning då knappt en fjärdedel av Indiens hushåll hade tillgång till internet innan pandemins början. När skolan stängde förlorade flera barn även en säker tillgång till rent vatten, ett mål mat och en trygg punkt utanför hemmet. 

Pandemins långsiktiga konsekvenser

Trots att nästan alla barn i Indien var inskrivna i skolan befann sig den indiska skolan i kris redan innan pandemin bröt ut. Problemet har länge legat i kvaliteten på utbildningen: 2018 kunde knappt hälften av alla elever i femte klass läsa en text avsedd för elever i andra klass. Situationen efter pandemin kommer med största sannolikhet vara sämre än den initiala på grund av flertalet anledningar:

  • Tidigare forskning visar att skolstängningar kan skapa kunskapstapp motsvarande fem gånger tiden som skolan varit stängd. Då den indiska skolan varit stängd i över ett år är det uppskattade kunskapstappet bland indiens skolelever enormt. 
  • En låg utbildningsnivå reducerar en människas möjligheter till högre utbildning eller kvalificerade jobb, och därmed även till en högre livsinkomst. 
  • En lägre utbildad arbetskraft minskar Indiens möjligheter att producera avancerade varor, vilket försämrar deras position i världshandeln. 

Skolstängningen riskerar därför inte bara att öka fattigdomen i Indien, utan även att slå tillbaka på Indiens ekonomiska tillväxt och utveckling. 

Vägen framåt

Många experter förutspår att man kommer behöva bygga upp många elevers kunskaper på nytt när skolan återigen öppnar. Metoder likt den Pratham använder sig av – Teaching at the Right Level (TaRL) – sägs vara grundläggande komponenter vid skolöppningen. TaRL utgår ifrån barnens faktiska kunskaper och inte från vad de borde kunna baserat på deras ålder eller årskurs. 

En initierande period på 60-90 dagar där all undervisning sker genom TaRL anses vara väsentligt för att skolan en dag ska kunna återgå till ordinarie undervisning. “Att återgå till utbildningen där den avbröts och trycka in det på tre månader kommer inte ge någonting, eftersom barnen aldrig var på den nivån från första början” säger Prathams VD Rukmini Banerji i en intervju med The Financial Times. 

När det närmar sig en skolöppning i Indien så kommer Pratham att erbjuda “catch-up camps” för att förbereda barnen till att återvända till skolan. Men innan dess måste Indien ta sig igenom den omfattade andra våg av Covid-19 som nu rullar över landet – och innan dess kommer Indiens skolelever missa ännu mer av sin skolgång. 

Idag arbetar Pratham Sweden med en insamling i syfte att stötta den indiska sjukvården och bidra till informationsspridning på den indiska landsbydgen. Utöver det arbetar vi för att ta fram hållbara strategier till att hjälpa indiens skolelever att ta ikapp det dem missat efter den över ett år långa skolstängning. Läs mer om vår insamling för Covid-19 hjälp till Indien HÄR.

Skrivet av Sofia Flising, praktikant Pratham Sweden.

Källor: