Erkännande

”Pratham är en organisation som gör konkreta och viktiga insatser för att skapa en positiv framtid för många barn i Indien. Som representant för Sverige är det med stolthet jag ser hur svensk industri engagerar sig i projekt som detta”
- HKH Prins Daniel om vårt projekt ”Swedish Industry for Quality Education in India”

"ASER mäter kunskapsresultat och använder informationen för att kunna förbättra skolan. ASER är en förstklassig lösning på en mycket viktig utmaning."
- Homi Kharas, Senior Fellow och Vice Director på avdelningen Global Economy and Development, Brookings Institution

Medlem i Svensk Insamlingskontroll

Pratham Sweden har blivit tilldelade 90-konto och står därmed under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad, 25 procent, inte överskrids.  

Internationella utmärkelser

Pratham har under åren fått många priser och erkännanden från välrenommerade internationella organisationer. Priserna har tilldelats oss för vårt innovationsarbete och för vår utbredda effekt på barns lärande. 

Business Standard

“Pratham etablerades 1995, men även nu under 2017 är deras resa relevant. De fortsätter att utmärka sig inom deras område genom att ständigt förbättra sitt tidigare arbete.” – Deep Joshi, prisjury och co-founder av Professional Assistance for Development Action (PRADAN) Den indiska tidningen The Business Standard utnämnde Pratham till “Social enterprise...

Läs mer

LUI Che Woo Priset

“Våra värderingar och vår vision om att göra världen till en bättre och mer positiv plats stämmer väl överens med det här prisets. Det är en generös ära att emotta ett internationellt pris och det är ett stort stöd till Prathams arbete med att fortsatt främja en god utbildning till de barn som behöver det mest.”

- Dr. Rukmini Banerji, VD på Pratham Education Foundation

Läs mer

Asia Game Changer Award

Dr. Madhav Chavan utnämndes till Asia Game Changer 2014 för att ha gett miljontals indiska barn gåvan av läs- och skrivkunnighet. Priset lanserades 2014 av The Asia Society, och erkänner ledare som bidrar till en positiv framtid för Asien inom kärnämnena ”Policy och Företagande”, ”Konst och Kultur” och ”Utbildning”. Som medgrundare...

Läs mer

OECD

“ASER ger användbar information om hur kunskapsresultat förhåller sig till inskrivning i skolan, vilket förbättrar våra möjligheter att hålla institutioner ansvariga. Genom att expandera från ett till sju länder, har Pratham dessutom bevisat sin skalbarhet. – Andrew Wyckoff, Direktör på avdelningen för Science, Technology och Industry, OECD Prathams ‘Annual Status of Education...

Läs mer

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

“Pratham har lyckats expandera utbildning till resursbegränsade områden. Detta har gjorts genom två signifikanta innovationer: Skapandet av enkla, precisa och pålitliga verktyg för lokala samhällen att utvärdera inlärning; och en process som använder vetenskapliga bevis för att utveckla nya kostnadseffektiva program som drastiskt förbättrar inlärning” – Citat från juryn Pratham fick...

Läs mer

Wise Prize for Education

“Jag hade vänner som arbetade för kvinnors frigörande. Jag hade vänner som arbetade för att popularisera vetenskap. Jag sa till dem – ingen av sakerna ni vill göra är möjliga om personer inte kan läsa och skriva.” – Madhav Chavan, medgrundare, Pratham Prathams medgrundare Dr. Madhav Chavan mottog World Innovation Summit for...

Läs mer

Skoll Foundation

“Madhav Chavan revolutionerar Indiens synsätt på barns läskunnighet och utbildning. Hans orubbliga envishet om universell utbildning och hans arbete för att engagera lokala volontärer i uppdraget mot läskunnighet har redan nått över 34 miljoner barn, och erbuder en evidensbaserad modell till hela världen.” – Sally Osberg, Ordförande och VD, Skoll Foundation 2011...

Läs mer