May 04, 2021

Gunilla von Platen är ny styrelseordförande för Pratham Sweden

 

Pratham Sweden är glada att informera om att Gunilla von Platen valts in till Pratham Swedens styrelseordförande vid årsmöte den 3:e maj. 

Gunilla är entreprenör, investerare och grundare till företaget Xzakt Kundrelation AB. Under sitt yrkesliv har hon kontinuerligt engagerat sig i olika organisationer, bland annat Childhood och SOS Barnbyar. Hon är grundare till stiftelserna 100% och Little Angel och är även ambassadör för Mentor. Gunilla kommer att addera väl behövd kompetens till styrelsen, med sitt nätverk och erfarenhet av entreprenörskap och ledarskap. 

Så här säger Gunilla själv om valberedningens nominering och sin nytillträdda roll:

”Utbildning är nyckeln ut ur fattigdom. Inom Pratham finns det otroligt mycket potential, även om organisationen redan idag gör ett fantastiskt arbete.” 

Karin Franzén Bohman är ordförande för Pratham Swedens valberedning. Karin är annars VD för Teamsearch AB som arbetar med Executive Search. Hon säger så här om tillsättningen av Gunilla: 

Gunilla har en bakgrund, erfarenhet och kompetens som kommer bidra till Pratham Swedens fortsatta resa. Hon är en framgångsrik företagsledare och entreprenör som engagerar sig i frågor som rör barns möjligheter till utveckling, hon brinner för Indien och ser fantastiska möjligheter för Pratham Sweden. Med sin vana av ledarskap och styrelsearbete är jag övertygad om att Gunilla kommer att leda organisationens arbete på ett mycket positivt sätt.

Enligt valberedningens förslag valdes Arati Davis och Natali Phalén om till styrelseledamöter på två år och Magdalena Krysiak på tre år. 

Styrelseledamöterna Karolina Andersson, Maude Fröberg, Thomas Kjellson och Ulrika Wendt Nyqvist sitter kvar till nästkommande årsmöte, då deras mandatperiod går ut 2022.

Vid mötet lämnade Aleksandra Dennier och Helena von der Esch Pratham Swedens styrelse. Pratham Swedens organisation och nyvalda styrelse vill rikta ett stort tack till Aleksandra och Helena för deras fantastiska engagemang som bidragit stor utveckling för Pratham Swedens verksamhet. 

Foto: Åsa Tällgård