Internationella läs- och skrivkunnighetsdagen

8 september 

Om dagen

Idag är det den internationella läskunnighetsdagen! Vi uppmärksammar därför alla barns rätt till förmågan att läsa och räkna. Årets tema handlar om hur pandemin har skapat en "digital klyfta" inom världens utbildningssystem. 

COVID-19 har ställt stora krav på skolan världen över. Övergången till digitalt lärande har krävt mycket från barn, lärare och hushåll. En ojämn tillgång till internet, elektricitet, litteratur, och utrymme har skapat en "digital klyfta" som forskare och organisationer tror kommer leda till en svår kunskapskris. Som vanligt drabbas de allra mest utsatta barnen hårdast.  

I Indien har mellan 250 – 300 miljoner barn påverkats av skolstängningarna. Många av dessa barn har inte satt en fot i sitt klassrum sedan mars 2020 då skolorna stängde. I en undersökning som Pratham gjorde hösten 2020 såg vi att bara 30 procent av barnen på den Indiska landsbygden hade fått skolmaterial från sina lärare under veckan som undersökningen gjordes. 

Pratham arbetar för att ge barn i Indien möjlighet till utbildning. Med hjälp av vår utvärderade metod Teaching at the Right Level (Sv: Lära på rätt nivå) arbetar vi för att ge barn i Indien förmågan att läsa och räkna. Vår utbildningsmetod riktar sig till barn som halkat efter i skolan. Barnen grupperas enligt kunskapsnivå istället för ålder och får material och uppgifter i rätt svårighetsgrad. Prathams utbildningsaktiviteter har visat att förändring på kort tid är möjligt. Av de 346 000 barn som deltog i Prathams utbildningsläger 2015 - 2016 så ökade andelen barn som kunde läsa från 19 procent till 79 procent!

Idag, på internationella läskunnighetsdagen vill vi uppmärksamma alla barns rätt till förmågan att läsa och räkna. Efter snart 18 månader av stängda skolor och en vid digital klyfta är den rättigheten hotad för miljontals barn i Indien. Ett stort arbete väntar oss när eleverna så småningom ska strömma tillbaka in i klassrummen igen. Nu, mer än någonsin, behövs gemensamma satsningar för barns utbildning.