Feb 03, 2022

Podcast med Martina Björkman Nyqvist

 

Martina Björkman Nyqvist är docent vid Nationalekonomiska Institutionen på Handelshögskolan i Stockholm  där hon inriktat sin forskning på hälso- och utvecklingsekonomi samt utbildning i låg inkomstländer.

Just nu är hon aktiv med forskningsprojekt i både Uganda och Indien. I Indien bedriver Martina ett forskningssamarbete med Pratham för att utvärdera effekten av olika strategier på barns lärande.

 

 

Studien “Supporting Learning in and Out of School: Experimental Evidence from India” har undersökt effekten av lärandeaktiviteter som tagit plats både i och utanför skolan. Forskningen är pågående men befintliga resultat pekar mot att en kombination av lärande i skolan och lärandeaktiviteter utanför skolan har en positiv effekt på barns kunskapsnivåer.  Aktiviteter som tagit plats utanför skolan har arrangerats av lokala mammor och volontärer som med stöd från Pratham har organiserat studiegrupper och engagerat andra föräldrar.

Martina deltog nyligen i en podcast med VoxDev där hon berättar utförligt om forskningsprojektet, dess påverkan och Prathams arbete i Indien.  För att höra avsnittet och få reda på mer om Prathams arbete klicka här.

Förutom sitt arbete som forskare är Martina Verkställande Direktör på Mistra; Handelshögskolans stiftelse för miljöstrategisk forskning. Hon är dessutom affilierad med Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-Pal  samt forskare på Centre for Economic Policy Research (CEPR).

Fotograf: Juliana Wiklund