Jun 27, 2024

Välkommen till årsmöte 2024

 

Vi hälsar våra medlemmar, förtroendevalda och andra intresserade välkomna till vårt årsmöte den 30:e juni.

Endast medlemmar i organisationen har rösträtt. Medlem blir du genom att swisha 240kr till 9004862.

OSA till info@prathamsweden.org om du vill delta. Dagordning inför mötet finns nedan.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!

 

Dagordning

1. Öppnande av mötet
2. Fastställande att mötet blivit behörigt utlyst
3. Val av ordförande, sekreterare och två justerare
4. Godkännande av dagordning
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Frågor rörande:
a. Fastställande av i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkning
b. Ansvarsfrihet åt styrelsen
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av revisor
10. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
11. Bestämmande av medlemsavgift
12. Val av valberedning
13. Behandling av från styrelsen vald fråga
14. Enskilda medlemmars frågor och förslag till styrelsen eller ledamöter samt styrelsens yttrande över dessa.
15. Bestämmande och förslag om årets insamlingar samt verksamhet som kommer att pågå under året
16. Avslutande av mötet

ÅR Pratham 2023.pades
RB Pratham 2023.pades

Med vänliga hälsningar,
Pratham Sweden