Bli medlem

Höj din röst för barns rätt till bra utbildning

Pratham Sweden är en ideell förening med ett årsmöte som högsta beslutande organ. Som medlem i Pratham Sweden kan du nominera personer till de förtroendeposter som väljs vid årsmötet. Du ges även rösträtt på mötet. Genom att bli medlem i föreningen är du alltså med och påverkar vårt arbete och vår riktning. 

Medlemskapet har en årsavgift om 240 kr och löper per kalenderår. 

Andra sätt att engagera dig

Ge en gåva

Starta din egen insamling

Engagera ditt företag

Medlemskap FAQ

Vad innebär det att bli medlem i Pratham Sweden?
Läs mer om vad det innebär att bli medlem hos oss i våra stadgar

Vad får man som medlem? 
Som medlem i Pratham Sweden får du vara med och påverka vår verksamhet och riktning genom att delta på våra årsmöten och rösta. 

Hur mycket kostar det att bli medlem i Pratham Sweden?
Medlemsavgiften bestäms varje årsmöte. Vid föreningens årsmöte 2019 beslutades att årsavgiften skulle vara 240 kr och gälla per kalenderår. 

Vad gör jag om jag vill ge mer än årsavgiften? 
Betala din medlemsavgift separat och ge sen ytterligare en gåva på vår hemsida här. Tack för ditt bidrag!