Feb 27, 2023

Pratham Sweden övergår till Insamlingsstiftelse

 

UPPROP FÖR INSAMLINGSSTIFTELSE

Pratham Sweden som tidigare har varit registrerad som ideell förening övergår nu till att driva verksamheten som en insamlingsstiftelse. Den nybildade stiftelsen stiftas av föreningen Pratham Sweden och kommer att ha samma ändamål som föreningen haft: att verka för barn och unga vuxnas rätt till kvalitativ utbildning. Liksom tidigare kommer det att göras genom direkta utbildningsinsatser, opinionsbildning, utbildning av lärare och utveckling av metoder för lärande samt liknande åtgärder.

För bidragsgivare och samarbetspartners kommer övergången till insamlingsstiftelsen inte innebära någon skillnad då den operativa verksamheten kommer att fortsätta på samma sätt. Föreningens tillgångar, avtal och personal kommer att överföras till den nybildade stiftelsen.

Från tiden för uppropet beräknas registreringsprocessen ta ca tre månader. När vi fått registreringsbevis med organisationsnummer kommer vi att ansöka om ett nytt 90-konto för insamlingsstiftelsen. Stiftelseförordnande och stadgar för insamlingsstiftelsen kan läsas HÄR.

Vill du bidra till vårt arbete, sätt in ett belopp på PG: 90 04 86-2. Ditt bidrag kommer att överföras till den nybildade stiftelsen.

Ange ”insamling” och ditt namn i samband med insättning.

Vid frågor om vad övergången innebär är ni välkomna att kontakta oss på information@prathamsweden.org.