Mar 04, 2020

Pratham i 'Vetenskapens värld' - i samband med Nobelpriset 2019

SVT Vetenskapens värld
 

I samband med Nobelpriset 2019 gör Vetenskapens Värld en serie om årets pristagare och deras arbete. Esther Duflo och Abhijit Banerjee, som vinner priset i ekonomisk vetenskap, forskar på hur fattigdomsbekämpning kan göras mer effektivt. En av få organisationer de har samarbetat med inom utbildningsområdet är just Pratham. I nära tjugo år har forskarna studerat och finjusterat Prathams utbildningsmetoder för att vi ska kunna uppnå så stor effekt som möjligt.

I avsnittet får vi följa journalisten Alexander Norén på en resa till Boston där han träffar pristagarna. Han besöker sedan en av våra skolor på den indiska landsbygden.

“Abhijit Banerjie, Esther Duflooch Michael Kremer belönas för att ha visat hur experiment ute i verkligheten, så kallade randomiserade Kontrollerade Studier, kan visa vilka insatser som är mest effektiva för att lösa konkreta problem som bidrar till fattigdom//..// som ett direkt resultat av deras forskning har flera miljoner barn i Indien fått ta del av ett program med stödundervisningen i skolan”, berättar Alexander Norén i programmet.

Se hela avsnittet HÄR för att lära er mer om våra metoder och hur de uppnår en storskalig effekt i Indien.