Publikationer

Här kan du läsa mer om Prathams program och om vår verksamhet i Sverige.

ASER - Annual Status of Education Report
ASER - 2021
Download
ASER - 2020
Download
ASER - 2019
Download
ASER - 2018
Download
ASER - 2017
Download
ASER - 2016
Download
ASER - 2014
Download
ASER - 2013
Download
ASER - 2012
Download
Andra publikationer
The Oxford Handbook of Program Design and Implementation Evaluation
Download
Children First
Download
UBS Optimus Foundation Report om Pratham
Download
Stanford Social Innovation Review series om Pratham
Download
Brookings Institution Read India Case Study
Download
J-PAL Summering av utvärderingar
Download
Pratham Swedens årsredovisningar
Årsredovisning - 2022
Download
Årsredovisning - 2021
Download
Årsredovisning - 2020
Download
Årsredovisning - 2019
Download
Årsredovisning - 2018
Download
Årsredovisning - 2017
Download
Årsredovisning - 2016
Download
Årsredovisning - 2015
Download