Apr 21, 2021

The Economist om TaRL - Prathams metod

 

Den 10:e april publicerade The Economist en artikel om hur Prathams metod Teaching at the Right Level (TaRL) just nu implementeras i tio afrikanska länder för att ta igen förlorad undervisning efter coronapandemin.

Skolstängningar har tidigare visat sig ha förödande konsekvenser. Till exempel uppskattas en tre månaders lång skolstängning i samband med en jordbävning i Pakistan 2005 ha genererat ett kunskapstapp motsvarande ett och ett halv års skolgång bland de drabbade eleverna. Enligt en ny studie tros detta bero på att eleverna inte fick någon möjlighet att ta igen sina förlorade skoltimmar, utan undervisningen fortsatte i ordinarie takt när skolan återigen öppnade. Skolstängningar ökar ojämlikhet och skillnader i kunskapsnivåer i ett samhälle, och drabbar de allra mest utsatta hårdast.

TaRL-metoden används nu av skolor och myndigheter i bland annat Botswana för att hjälpa elever att ta igen det lärande som gått förlorat under pandemin. Metoden går ut på att dela upp eleverna efter deras kunskapsnivå istället för ålder eller årskurs. TaRL-metoden hjälper barn att få grundläggande kunskaper i läsning och räkning, vilket ger dem en bra grund för fortsatt lärande. Metoden är tungt evidensbaserad och erkänns av många experter som en av de främsta strategierna till att storskaligt öka kvalitén på utbildning.

Vid sex olika tillfällen har randomiserade undersökningar genomförts på Prathams arbete i Indien av forskare kopplade till Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Dessa undersökningar visar på att bland alla utvärderade utbildningsprogram för grundskolan så har TaRL haft störst och mest kostnadseffektiv påverkan på barns lärande.

Läs mer om hur Pratham:s revolutionerande metod används för att överbygga skolelevers tapp i kunskapsnivåer – världen över.

Economist_on_TaRL.pdf (pratham usa.org)