"Every child in school, and learning well"

Vi arbetar tillsammans med Pratham Education Foundation för att stödja barn och ungdomar med kvalitativa utbildningsinsatser. Vi skapar långsiktiga resultat som förändrar liv, genom innovativa och evidensbaserade utbildningsmetoder som är storskaliga och mätbara. Det gör vi främst genom ett aktivt företagspartnerskap.
Innovation

Med rötterna i den prisbelönta ASER-undersökningen (Annual Status of Education Report ) gjorde vi under 2014-2015 kvalitativ utbildning tillgänglig för 7.7 miljoner barn i Indien genom att bygga nya, och utveckla tidigare, skolor och program. Våra innovativa program skräddarsys efter varje barns behov och omgivningens förhållanden. Läs mer om hur vi går tillväga genom att klicka på ikonen ovan.

Hållbara skolprogram

Vi lägger stor vikt vid utformningen av våra program och projekt. Genom hög lokalkännedom, kompletterat med spetskunskaper och talanger från jordens alla hörn, tar vi fram kostnadseffektiva, storskaliga och långvariga lösningar på de problem vi identifierar. Våra projekt är vidare ämnade att bli ekonomiskt självförsörjande inom loppet av några år. Läs om hur det fungerar det genom att klicka på ikonen.

Mätbara resultat

Den operativa verksamheten i Indien undergår regelbunden utvärdering på plats i Prathams skolor. Vidare mäter Prathams prisbelönta Annual Status of Education Report (ASER) kunskapsnivåerna bland hela Indiens barn, liksom de brister, behov och omständigheter som återfinnes i samhällena. Vårt svenska kapitel kan tack vare den personliga relationen till huvudorganisationen vidare hålla regelbunden kontakt med de skolprojekt vi stödjer; se och mäta resultatet även av vårt bidrag. Läs mer om ASER via ikonen ovan.

Transparens

Genom vår nära kontakt med de lokala projekten i Indien och de höga krav vi ställer, kan vi följa våra donationer hela vägen från medlemmar och sponsorer i Sverige, till skolbarnen i Indien. Vårt fortlöpande arbete kan följas på social media och hemsida där även årsrapporten publiceras. Våra årsmöten är öppna för allmänheten. Läs om förra årets resultat från våra Learning Camps i Agra via ikonen ovan.

2014 gick vår donation till Learning Camps i Agra

Bli medlem

Stöd vårt arbete genom att bli medlem från 20 kr/månad eller 240kr/år som engångsdonation

Månadsgivare

Du väljer själv vilken summa du vill donera per månad, med start från 50 kr.

SEK20

/månad
Läs mer

Årsgivare

Du väljer själv vilken summa du vill donera varje år, med start från 600 kr.

SEK240

/år
Läs mer

Följ vår resa

Kontakta oss

Vi återkommer så fort som möjligt