Barns lärande

1 av 5 personer i Indien,
däribland 100 miljoner barn,
kan inte läsa eller skriva. 
 

Av de 26 miljoner indiska barn som varje år börjar skolan, kommer bara hälften kunna läsa och skriva när de nått femte klass. 

 

PRATHAM’S LÖSNING:

Vi ser till att barn får skriva sin egen framtid.

Det räcker inte att barn går i skolan - de måste också lära sig! Vi arbetar för alla barn och ungas rätt till grundläggande läs och räknekunskaper. Våra utbildningsmetoder uppmuntrar barn att lära både självständigt och i grupp. Vi gör utbildning till en samhällsinsats genom att engagera föräldrar, lärare, lokala volontärer och myndigheter. 

Sedan vi grundades i Indien 1995 har vi nått tiotals miljoner barn och unga. Rigorösa tredjepartsutvärderingar har bevisat vår effekt på barns kunskapsnivåer och har samtidigt hållit oss aktuella och effektiva. 

 

Utvärderingar av våra program visar att efter endast sex till åtta veckor av våra Learning Camps kan nära 80% av barnen läsa texter och lösa grundläggande matteproblem. 

 

HUR GÅR DET TILL?

Vi lär barnen på deras nivå.

Pratham har tagit fram en metod som grupperar barnen enligt deras kunskapsnivå istället för ålder - något som skiljer sig radikalt från Indiens vanliga system. Efter ett första test av barnens kunskapsnivå grupperas barnen tillsammans med andra på samma nivå. På så sätt kan alla barn få rätt material och lära sig förstå grunderna innan de går vidare till nästa nivå. 

I metoden, att "Lära på rätt nivå" (engelska: Teaching at the Right Level), får barnen lyssna, tala, läsa och skriva under aktivitetsbaserade lektioner. En typisk aktivitet hålls statliga skolor av lärare som tränats av Pratham. Materialen innehåller engagerande berättelser och lekar. Barnen uppmuntras till att tänka själva och uttrycka sina tankar. 

 

Vi fyller luckorna i Indiens utbildningssystem.

Pratham når barn i åldrarna 3-14 år i utsatta områden i städer och på landsbygden. Våra program involverar:  

  • Read India Vårt flaggskeppsprogram hjälper barn i åldrarna 6-14 år att utveckla grundläggande kunskaper inom läsning, skrivande och räkning. Det görs genom roliga och enkla aktiviteter som har bevisats förbättra lärande dramatiskt. 
  • Förskoleprogram Vi ger möjlighet till barn under 6 år att gå i förskola. Förskoleprogrammet hjälper barn att förbereda sig inför en formell skolmiljö. 
  • Bibliotek Med målet att uppmuntra till läsglädje och förbättrad inlärning, ger vi lokala samhällen tillgång till böcker och utbildningsmaterial.
  • Vetenskapsprogram Vi inspirerar till naturvetenskaplig nyfikenhet hos grundskoleelever genom aktiviteter som involverar praktiska experiment. Lärare och barn genomför aktiviteterna tillsammans under vetenskapsmässor och under studiecirklar efter skoltid. 
  • Teknikinitiativ Vi integrerar digitalt lärande i våra läroplaner genom att erbjuda tabletter med interaktivt innehåll till klasserna. 
 

Vi stärker lokala samhällen.

Vi involverar hela samhällen i vårt arbete. Lokala volontärer, föräldrar och syskon hjälper oss göra inlärning till något som sker både i och utanför skolan. Våra program implementeras till låg kostnad och kan enkelt skalas upp av lärare som tränats av Pratham. När en metod har bevisats effektiv implementerar vi den i större skala tillsammans med myndigheter. Vi är involverade i hela utbildningsresan: från programutveckling till implementering, lärarträning, utvärdering och stöd. Våra program är nu aktiva i 21 av Indiens 29 stater. 

Under 2017 utbildades 250 000 lärare i 15 olika stater i Prathams metoder. Det gjordes genom partnerskap med indiska myndigheter.

 

Många av våra lärare är unga kvinnor som ser hela deras liv förändras efter att de börjar arbeta för Pratham. 

 

FUNGERAR DET?

Våra utbildningsmetoder är bevisade.

Prathams metod att "Lära på rätt nivå" (engelska: Teaching at the Right Level) har utvärderats av forskare vid Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, en del av Massachussetts Institute of Technology's (MIT's) avdelning för nationalekonomi.

Metoden har utvärderats sex gånger under de senaste tio åren genom en metod som kallas Randomiserade kontrollstudier. Forskarna, som bland annat involverar Nobelpristagarna i Ekonomi 2019, Esther Duflo och Abhijit Banerji, fann att vår metod är effektiv både när Pratham's egna lärare håller i aktiviteterna och när vi tränat volontärer och statliga lärare i att använda våra metoder. 

Förutom tredjepartsutvärderingar som de med Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, samlar Pratham kontinuerligt in data om resultaten i skolorna. Vi har en intern avdelning som enbart arbetar med att mäta och analysera effekten av våra program. 

 

Våra program ger resultat.

Våra utbildningsaktiviteter visar att förändring på kort tid är möjligt. 

Av de 346 000 barn som deltog i Prathams learning camps 2015-2016 så ökade andel av barn som kunde läsa från 19 procent till 79 procent. Liknande förbättringar kunde också ses i matte: 88 procent av barnen kunde känna igen tvåsiffriga tal och 78 procent kunde svara rätt på ett enkelt mattetal efter aktiviteten, jämfört med 46 procent och 41 procent innan. 

 

VI FÖRÄNDRAR LÄRANDE GENOM TEKNOLOGI

Vi utforskar hur teknik kan förbättra våra program och förbättra barns möjligheter att fortsätta lära efter skoltid. 

Två stora bidrag från Sarva Mangal Family Trust och Google.org har gjort det möjligt för oss att experimentera kring hur vi kan nå ut med teknik och utbildning till isolerade samhällen på den indiska landsbygden - även där det inte finns uppkoppling. 

Vårt mål är att utveckla en elevcentrerad model som kan komplettera den traditionella lärarorienterade modellen. Det gör vi genom att löpande analysera data från våra program för att förstå vilket innehåll som är mest relevant och engagerande för barnen. 

Under 2018 delades 13 500 tabletter med Prathams digitala material ut till byar över hela Indien. Materialet innehåller filmer, uppgifter och läsmaterial på elva indiska språk. 

 

Vi gör det enkelt för dig att bidra.

Prathams program gör det enkelt att ge ett barn bättre utbildning. Ge oss en gåva och var med och gör skillnad!