Yrkesutbildning

Från idag och fram till 2025 kommer 
130 miljoner unga vuxna ansluta sig till
den indiska arbetsmarknaden. 
 

13 miljoner unga vuxna ansluter sig till arbetsmarknaden varje år. Trots det hade bara fem miljoner av dessa fått någon formell utbildning eller yrkesträning under 2014-2015. 

 

PRATHAMS LÖSNING:

Vi hjälper unga vuxna nå sina drömmar.

Sedan 2005 har vi gett tusentals ungdomar i Indien yrkesutbildning. Prathams yrkesprogram ger praktisk träning, certifikat, anställning, entreprenörskapsmöjligheter och viktigt stöd för att hitta och börja på nytt jobb.

Våra aktiviteter hjälper unga vuxna från utsatta samhällen på den indiska landsbygden att få stärkt självförtroende och lyfta deras familjer ur fattigdom. 

 

Efter att ha gått klart Prathams bilmekanikerprogram blev Rajat placerad på ett ledande företag i Aurangabad, där han fick tvätta bilar. Rajar var väldigt ambitiös och presterade bra på det nya jobbet, men Pratham hade planterat ett frö om att han kunde uppnå något ännu större. Se Rajats resa från arbetssökande till arbetsskapare. 

 

HUR GÖR VI DET?

Vi samarbetar med näringslivet för att ge unga vuxna relevanta färdigheter.

Pratham har 100 träningscenter för ungdomar på landsbygden och utsatta områden i städer. Vi tar fram kursplan, utbildningsmaterial och certifikat tillsammans med våra partnerföretag. Ofta anställer även våra partnerföretag eleverna efter att de genomgått träningen. 

Vi lägger så mycket tid som möjligt på praktisk utbildning, snarare än teoretiska lektioner i klassrum. Det gör vi för att förbereda eleverna så bra som möjligt inför den kommande arbetsplatsen. När eleverna gått ut programmen ser vi ofta att de får dubbelt eller tredubbelt så mycket i inkomst jämfört med tidigare. 

 

Tillsammans med våra partnerföretag har vi gett tusentals unga vuxna färdigheter som har lett till anställning i sex olika industrier. 

 

En hållbar modell.

Med Prathams "lär nu, betala senare"-modell, kan utsatta ungdomar betala en mindre procentandel av kursavgiften under kurstiden medan resten betalas månadsvis efter att de fått anställning. 

 

Vi stärker entreprenörer.

Till några få utvalda elever ger vi kapital, träning och mentorskap så att de får möjlighet att uppfylla sina drömmar om att starta eget företag. 

 

En stor procentandel av dessa entreprenörer är kvinnor. 

 

Vi hjälper eleverna hitta rätt.

Pratham fortsätter att vara engagerade i eleverna även efter att de avslutat programmet. Vi ger stöd i att få jobb, att hantera en ny arbetsplats och ofta också en ny och okänd stad. Oavsett om det handlar om att hjälpa eleven hitta nytt boende eller ge stöd i att kommunicera med en ny chef, hjälper Prathams programkoordinatorer eleverna. Det har haft en väsentlig påverkan på antalet långvariga anställningar. 

Genom våra aktiviteter och vårt alumninätverk har vi kunnat behålla en stark kontakt med eleverna och även kunnat förbättra programmet genom deras feedback. 

 

FUNGERAR DET?

Våra yrkesprogram förändrar liv.

Under det senaste decenniet har vi gett 100 000 unga kvinnor och män yrkesfärdigheter och anställning, och 1 500 entreprenöriella ungdomar (främst kvinnor) träning och kapital för att starta egen verksamhet. 

Över 80 procent av våra elever behåller sitt nya jobb längre än sex månader, vilket kan jämföras med 40 procent vilket är snittet för jämförbara program för yrkesutbildning. 

Sedan 2012 har inskrivningen till Prathams yrkesprogram dubblerats årligen, och vi förväntar oss nå över 25 000 elever under 2019-2020. Strategiska partnerskap med näringslivet säkerställer att vårt program möter de behov som finns i näringslivet. 

 

Var med och stöd verksamheten.

Din gåva kan hjälpa oss stärka unga vuxna i Indien med yrkesfärdigheter, självförtroende och anställningsmöjligheter.