Utbildning för flickor

En tredjedel av alla barnäktenskap sker i Indien. 
 

4 miljoner flickor i Indien går inte i skolan, och av de som går i grundskolan hoppar många av innan de når årskurs tio. 

 

PRATHAMS LÖSNING:

Vi ger flickor en andra chans att få en bra utbildning.

Pratham ger tillgång till gymnasial utbildning för flickor över 14 år som har hoppat av skolan. Programmet 'En andra chans' engagerar eleverna i en trygg miljö och ger dem stöd till att erhålla ett gymnasiediplom. Med diplomet får flickorna möjlighet att utbilda sig vidare eller ta anställning och tjäna egna pengar. 

Sedan 2011 har programmet gett över 30 000 flickor och kvinnor bättre förutsättningar att ta kontroll över sina liv. 

 

Under 2017-2018  klarade 92% av Prathams elever sina gymnasieprov i staten Gujarat i Indien. 

 

HUR GÖR VI DET?

Vi stärker grunderna.

Vårt ettåriga program börjar med en fyra månader lång kurs i matte, språk, vetenskap och engelska där vi vill stärka flickornas grundskolekunskaper. Elever som gör bra ifrån sig och som är motiverade att fortsätta till den andra delen av programmet, går sedan vidare till att studera ämnesspecifika områden och ta del av ett nätverk av lärocenter som förbereder dem för gymnasieprovet.  

 

Vi anpassar utbildningen efter flickornas villkor.

Få flickor vill lämna skolan. De blir ofta tvingade på grund av ekonomiska och kulturella skäl. Pratham's program 'En andra chans' ser till att flickorna kan delta på lektioner i eller nära deras byar under eftermiddagarna - efter att de är klara med deras hushållsarbete.

I varje område där programmet finns sätter vi upp ett huvudcenter och flera mindre lärocenter. Varje lärocenter når 30-40 byar. Eleverna deltar i fysiska lektioner fem dagar varje månad. Under månadens övriga dagar kan eleverna komma till centren och få stöd av lärare som har tränats av Pratham och som guidar eleverna genom kursmaterialet. Det individuella stödet gör att flickorna snabbt kan få rätt stöd för deras specifika behov. 

Programmet kostar ingenting för flickorna och deras familjer, vilket gör det möjligt för dem att delta. 

 

I Indien förväntas många flickor göra hushållsarbete hemma och samtidigt hjälpa till med familjens arbete, till exempel odling, innan skolan. Pratham har valt att utforma programmet med den här verkligheten i åtanke. På det sättet kan flickorna få tillåtelse hemifrån att gå klart sin skolgång. 

 

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT ATT UTBILDA FLICKOR

Utbildade kvinnor stärker hela samhällen.

Utbildning är ett kraftfullt verktyg för att undvika tidigt äktenskap. Forskning visar att utbildning för flickor gynnar hela samhällen. När kvinnor i ett samhälle ges utrymme att göra sina röster hörda förbättras samhällets ekonomi, hälsa och utbildningsnivåer. 

Pratham arbetar för att öka kunskapen om vikten av att utbilda flickor och kvinnor, så att fler kvinnor kan ta makt över sina liv och i sin tur bidra till Indiens sociala och ekonomiska utveckling. När våra elever går upp för att skriva sitt gymnasieprov uppvisar de självförtroende och berättar om ett dramatiskt skifte i hur de ser på sig själva och sina möjligheter i livet. 

I vårt program får eleverna också lära sig andra kunskaper som kan vara användbara i livet, så som hur de ska läsa läxor med barn i sina lokala samhällen. Många av eleverna som genomgått vårt program väljer att vidareutbilda sig medan andra ger tillbaka till sina byar genom att hjälpa andra barn med sin utbildning. På så sätt uppnår vi en hållbarhet i programmet. 

 

Även lite stöd kan ge stora effekter.

Sedan 2011 har programmet sett enorma effekter: 50% av eleverna som deltagit i programmet har exempelvis valt att vidareutbilda sig efter programmet. Antalet center har tredubblats, från tio center i en stat till 32 över nio stater. 

 

Under 2017-2018 fortsatte en majoritet av flickorna som genomgått programmet att klara av gymnasieprovet. Examinationen administreras av India’s National Institute of Open Schooling.

 

Du kan hjälpa en flicka att nå hennes drömmar.

De höga andelarna av flickor i våra program som klarar sin gymnasiala utbildning visar att stora effekter kan uppnås på kort tid. Stöd vår verksamhet och gör skillnad!