Recognition
 
 

OECD

 
 
 

“ASER ger användbar information om hur kunskapsresultat förhåller sig till inskrivning i skolan, vilket förbättrar våra möjligheter att hålla institutioner ansvariga. Genom att expandera från ett till sju länder, har Pratham dessutom bevisat sin skalbarhet.

– Andrew Wyckoff, Direktör på avdelningen för Science, Technology och Industry, OECD

Prathams ‘Annual Status of Education Report’ (ASER) blev nominerad som en av finalisterna i OECD DACs pris för skalbara utvecklingsinnovationer. Det årliga DAC-priset från OECD erkänner projekt som på ett innovativt sätt kan skala upp program som adresserar globala utmaningar inom utvecklingsarbetet.

ASER-studien, som startades av Pratham 2004, är ett verktyg som mäter Indiens inskrivning i skolan och barns faktiska inlärning. Dess medborgarledda utvärderingsmetod har gjort ASER skalbar och har möjliggjort utbildningsreformer runt hela världen. Idag implementeras modellen i fjorton länder. 

 

 

Further Recognition