Recognition
 
 

BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award

 
 
 

“Pratham har lyckats expandera utbildning till resursbegränsade områden. Detta har gjorts genom två signifikanta innovationer: Skapandet av enkla, precisa och pålitliga verktyg för lokala samhällen att utvärdera inlärning; och en process som använder vetenskapliga bevis för att utveckla nya kostnadseffektiva program som drastiskt förbättrar inlärning” – Citat från juryn

Pratham fick år 2014 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Foundation Frontier of Knowledge Award i kategorin utvecklingssamarbeten, för två decennier av att framgångsrikt ha adresserat behovet av förbättrad utbildning hos miljoner av underprivilegierade barn.

Spaniens BBVA Foundation främjar innovation och deras pris erkänner Prathams förmåga att göra en bred effekt genom att nå miljontals barn årligen genom våra innovativa utbildningsstrategier, som accelererar läs- och mattekunskaper genom en gräsrotsmetod.

Enligt UNESCOs rapport “Education for All, år 2013-2014”, är Indien hem till 37% av världens vuxna analfabeter, med totalt 287 miljoner som inte kan läsa och skriva. Prathams utbildningsprogram mobiliserar volontärer och gör inlärning synligt genom att engagera föräldrar, lärare och lokala samhällsledare i utbildningsprocessen. 

 

 

Further Recognition