Recognition
 
 

Wise Prize for Education

 
 
 

“Jag hade vänner som arbetade för kvinnors frigörande. Jag hade vänner som arbetade för att popularisera vetenskap. Jag sa till dem – ingen av sakerna ni vill göra är möjliga om personer inte kan läsa och skriva.”

– Madhav Chavan, medgrundare, Pratham

Prathams medgrundare Dr. Madhav Chavan mottog World Innovation Summit for Education (WISE) priset år 2012, för Prathams bedrift att ge kvalitetssäkrad utbildning till miljoner av underprivilegierade barn i Indien.

Qatar Foundation etablerade WISE-priset 2009 som det första stora globala priset av sin sort, och erkänner en person eller en organisation för enastående bidrag till utbildning. Priset ämnar öka medvetandet för, och bygga lösningar till, de utmaningar utbildningsväsendet över hela världen står inför.

Det prestigefyllda priset speglar Dr. Chavan’s hängivelse till social rättvisa och hans applicerande av vetenskaplig träning för att utveckla system som revolutionerar tillgång till utbildning i världens fattigaste områden. 

 

 

Further Recognition