People

Matilda Arvids

Matilda har en politices kandidat och master i statsvetenskap från Uppsala universitet. Vid sidan av programmen har hon läst kurser i utvecklingsstudier. Matilda har även studerat vid Sciences Po i Paris och University of Galway. 

Matilda gjorde praktik och jobbade extra på Pratham Sweden under sina studier. Senast kommer hon från en praktik på svenska ambassaden i New Delhi där hon arbetade på den politiska sektionen.

“När jag funderar över det bästa sättet att bidra till en positiv påverkan i världen landar jag alltid i utbildning. Dessutom delar jag Prathams holistiska syn på utbildning och tror på deras metoder – det bidrar till en känsla av tillit och trygghet att de bygger på en så välgrundad evidens.”