People

Magdalena Krysiak

Magdalena Krysiak var med och grundade Pratham Sweden 2010 med målet om att öka transparensen om vart pengarna går i den ideella sektorn samt öka utbildningsnivåerna i ett land där behovet för kvalitetssäkrad utbildning är stor.

Hon arbetar idag som HR Manager på e-handelsbolaget Sportamore och har tidigare jobbat inom bemanning, rekrytering och HR på Retail Knowledge, Adecco och Publicis Groupe.

Magdalena har en kandidatexamen i psykologi med inriktning personal, arbete och organisation.

“För att fortsätta ha möjlighet att besvara frågor om vår nutid och framtid behöver människor besitta kunskap, vilket möjliggörs genom förutsättningar till god utbildning. Mitt engagemang i Pratham Sweden drivs av vetskapen om att Prathams metoder förändrar ungas liv.”