People

Magdalena Krysiak

Magdalena Krysiak arbetar idag som HR Marked Lead på JKL Kekst CNC och kommer senast från e-handelsbolaget Sportamore där hon var HR Manager.

Hon var med och grundade Pratham Sweden med målet om att öka transparensen om vart pengarna går i den ideella sektorn samt öka utbildningsnivåerna i ett land där behovet för kvalitetssäkrad utbildning är stor.

Magdalena har en kandidatexamen i psykologi med inriktning personal, arbete och organisation.

“För att fortsätta ha möjlighet att besvara frågor om vår nutid och framtid behöver människor besitta kunskap, vilket möjliggörs genom förutsättningar till god utbildning. Mitt engagemang i Pratham Sweden drivs av vetskapen om att Prathams metoder förändrar ungas liv.”