People

Thomas Kjellson

Thomas Kjellson är pensionär sedan 2018, efter en tidigare karriär inom internationellt utvecklingssamarbete. Thomas har senast haft ett flertal befattningar inom Sida, med huvudsaklig inriktning på stöd till samarbetsländer inom områdena utbildning, offentlig förvaltning, demokrati och mänskliga rättigheter.

Innan dess var Thomas verksam i organisationen Afrikagrupperna som lärare på Handelsskolan i Maputo och som läroplansutvecklare och läroboksförfattare i Matematik på Utbildningsministeriet.

Thomas har en fil.mag i matematik, informationsbehandling och företagsekonomi från Växjö samt ämneslärareutbildning i matematik och ekonomiska ämnen från Göteborg.

”Jag vill bidra till Pratham Swedens goda arbete som ger utbildning till barn med eftersatta möjligheter eftersom jag tror starkt på internationellt solidaritetsarbete och att en god utbildning är grunden för ett bra liv och utveckling i samhället.”