People

Martina Lachmann

Martina har studerat European Studies på Universiteit van Amsterdam och gör praktik inom kommunikation och påverkan. Hon jobbar bland annat med extern kommunikation såsom sociala medier, vår hemsida och pressreleaser. 

“Jag har lärt mig jättemycket och fått ta plats på ett sätt som jag inte tror man får på andra praktikplatser. Det är spännande att få vara del av en växande organisation som jobbar med långsiktig samhällsutveckling och som gör en så viktig insats.