People

Malaika Bekhit

Malaika Bekhit har en juristexamen från Uppsala universitet och har även studerat vid Shanghai Jiao Tong University samt The University of Glasgow.

Idag arbetar Malaika som Program Manager hos Pratham Sweden. Hennes tidigare arbete har fokuserat på social hållbarhet och barnrättsfrågor. Med erfarenhet från bl.a. Rädda barnen, Global Child Forum, Ethos International, BAG Innovation, My Dream Now och Skriveriet, har hon ständigt lyft vikten av barns rätt till att ta del av samhället på lika villkor för näringslivet.

Vid sidan av arbetet är Malaika engagerad i World Economic Forums nätverk för unga ledare, Global Shapers, och har tidigare varit engagerad i bl.a. UN Women.

”Utbildning är en förutsättning i skapandet av jämlika och ekonomiskt starka samhällen. Pratham arbetar för att effektivt nå ut till barn och unga för att tillhandahålla dem rätt verktyg till att kunna ta till sig grundläggande information. Det är en viktig beståndsdel för att uppnå ett samhälle där alla kan delta och utvecklas på lika villkor.”