People

Helena von der Esch

Helena von der Esch är affärsrådgivare på Grant Thornton Sweden sedan 2017. Hon har en bakgrund som marknadschef i förlagsbranschen under 15 år och kommer närmast från den internationella non for profit organisationen FBN Sweden där hon var director under fem år.
Bland hennes övriga uppdrag är Helena fakultetsledamot i GEN, Global Education Network för Family Firm Institute i Boston. Helena har en kandidatexamen i Filosofi från Stockholms Universitet.

”En hållbar värld börjar med nyckeln till kunskap för alla. För att nästa generations vuxna ska få den grundutbildning de har rätt till som barn behövs både frivilligt och professionellt engagemang från samhälle, akademi och näringsliv. Pratham delar med sig av nycklarna till den ovärderliga kunskapen läsa, skriva och räkna till barn efter deras förmåga med dokumenterat framgångsrikt resultat.”