Nov 07, 2019

Nancys berättelse: Att kunna läsa ger självförtroende

 

Nancy bor i en by som heter Kamharia Katesar i staten Uttar Pradesh, där Pratham har varit på plats med utbildningsinsatser på landsbygden. När Nancy träffade Pratham för första gången gick hon i årskurs fyra, och kunde fortfarande inte läsa ord. 

Utmaningarna i den indiska skolan är många men en av dem är att lärare ofta läser direkt ur årskursens skolbok. När många av barnen inte kan grunderna har de svårt att följa med och halkar enkelt efter skolplanen. Utan stöd för att komma ikapp väljer många barn i Indien att hoppa av skolan.

I våra program fick Nancy och hennes klasskamrater stöd på deras nivå, med målet att ta ikapp baskunskaper och på längre sikt stanna i skolan. Efter 20 dagars utbildningsprogram med Pratham kunde Nancy läsa enkla meningar och efter ytterligare 30 dagar kunde hon läsa en längre text.

När vi kom tillbaka till byn några år senare gick Nancy i årskurs sju. Hon var då stolt över att visa att hon kunde läsa flytande. Hennes mamma berättade att Nancy också fått bättre självförtroende, var gladare och pratade mer än tidigare.

Se filmen om Nancy här.