Övriga program

Vi fyller luckorna i Indiens utbildningssystem. 
 

Sedan 1995 har Pratham utvecklat lågkostnadslösningar för att möta Indiens utbildningskris. När våra utbildningsprogram har bevisats effektiva ingår vi partnerskap med myndigheter för att skala upp programmen och nå än fler barn. Under åren har Pratham utvecklats  till mer än en implementerande utbildningsorganisation. Vi har blivit en inkubator för idéer - där individer samlas för att påverka och bidra med social förändring. Här är en lista över några av de organisationer som vuxit ur Pratham och som drivs med Pratham's mission.

Kunskap förändrar liv! Alla barn måste få en bra utbildning.

 

ASER Center - Annual Status of Education Report

ASER grundades 2008 som en fristående del av Pratham. Organisationens syfte är att utvärdera effekten av sociala program och sprida kunskap om utbildningssituationen i landet. Vid sidan av den årliga rapporten "Annual Status of Education Report" genomför centret självständig forskning kring barns lärande, undersöker data och arbetar för att öka kunskap inom utbildning och inspirera till handling. Genom sina studier och program har ASER ökat kapaciteten för att storskaligt kunna förbättra barns kunskapsnivåer hos individer, byar och utbildningsinstitutioner. 

ASERs sponsorer involverar: Hewlett Foundation, Douglas B. Marshall, Jr. Family Foundation, MacArthur Foundation, The World Bank, UNICEF, Central Square Foundation och Kusuma Trust. Lär mer på ASERs hemsida asercentre.org.

 

Pratham Books

Pratham Books lanserades som ett ideellt bokförlag för att sprida läsglädje och uppmuntra till inlärning. De publicerar kvalitativa böcker på många olika indiska språk och säljer böckerna för ett lågt pris.  

Sedan 2004 har Pratham Books publicerat över 300 originaltitlar på 18 indiska språk. Böckerna innehåller allt från fiktion till faktaböcker om vetenskap, matematik och biologi. Organisationen har arbetat med många av Indiens mest välkända författare och illustratörer. Böckerna har vunnit flera priser och bland annat blivit nominerade till Astrid Lindgrens Minnespris.  

År 2014 lanserade Pratham Books det digitala initiativet StoryWeaver, en platform som vem som helst kan tillgå och som innehåller hundratals böcker på 37 olika språk. Läs mer på  prathambooks.org och storyweaver.org.in.

 

Pratham Books' StoryWeaver är gratis att använda. Innehållet kan översättas till vilket språk som helst av användare för att dela med barn runt hela världen. 

 

Pratham Council for Vulnerable Children

Barnarbete och andra former av övergrepp på barn är en stor orsak bakom den låga nivån av läskunnighet som vi ser i Indien. Pratham har därför skapat en självständig organisation som vars syfte är att enbart arbeta med speciellt sårbara barn. Pratham Council for Vulnerable Children (PCVC) arbetar med att bygga kunskap om just denna problematik, rädda barn från exploaterande situationer och ge dem en trygg barndom. Sedan 2001 har PCVC räddat och rehabiliterat nära 25 000 barn tillsammans med åtta stater i Indien. 

PCVC samarbetar med myndigheter och andra organisationer för att driva fram lagar som förhindrar barnarbete samt ger utbildning och vård till barn som räddats från olika former av övergrepp. Läs mer på pcvc.org.

 

Pratham InfoTech Foundation

Pratham InfoTech Foundation (PIF) grundades 2000 och arbetar för att förse samhällen i Indien med digital utbildning. Stiftelsen förser samhällena med dataprogram, ger IT-träning till unga vuxna som ska in på arbetsmarknaden och bidrar till att förse skolor med digital teknik. I sin mission har säkerställa "e-utbildning för alla" har PIF nått över 500 000 skolbarn i 750 skolor över 13 stater. Läs mer på pif.org.in.

 

Pratham InfoTech Foundation arbetar för att brygga den digitala klyftan som finns i Indien.