Kallelse till årsmöte i Pratham Sweden

29 april 2020, 18.00-19.00

Rätt att närvara och anmälan av frågor och nomineringar:  Medlem i organisationen har rösträtt och rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast sju veckor före mötet (skickas till info@teamsearch.se). Alla medlemmar och intresserade har rätt att närvara och ställa frågor vid årsmöte. Förslag till styrelsen eller ledamöter samt frågor ska inkomma till styrelsen senast sju veckor före mötet (skickas till information@prathamsweden.org).

Anmäl din närvaro till: information@prathamsweden.org

 


Stockholm
Adress för mötet anges senast den 15 april 2020