Årsmöte i Pratham Sweden

3:e maj, kl. 17.00-18.00

Vi hälsar medlemmar till Pratham Sweden och andra intresserade välkomna till vårt årsmöte den 3:e maj kl. 17.00-18.00. Endast medlemmar i organisationen har rösträtt. Medlem blir du här.

OSA till info@prathamsweden.org senast den 2:a maj 2021 om du vill delta. Dagordning och ytterligare information om mötet finns nedan.

Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!

Med vänlig hälsning,
Pratham Sweden