Vårt arbete i Sverige

Pratham Sweden är det svenska kapitlet till Indiens största utbildningsorienterade NGO. Tack vare nära kontakt med både huvudkontor och lokalt ansvariga för skolprogrammen i Indien kan vi följa Era donationer hela vägen med direkt återkoppling från mottagarna. Vi har den unika möjligheten att även bidra till utvecklingen av de program vi stödjer. Hand i hand med huvudorganisationens djupa lokalkännedom om barnens och samhällenas behov, kan vi applicera vår expertis från Sveriges omfattande forskning och arbete i utbildning och mänskliga rättigheter för att utforma skräddarsydda program till varje skola och samhälle. Den årliga undersökningen Annual Status of Education Report (ASER) mäter just dessa behov och förhållanden och är en av de faktorer som gör Pratham framstående och innovativt i sitt fält. Resultaten från vårt svenska bidrag sammanställer vi sedan i årliga rapporter till våra medlemmar och sponsorer, så att även Ni aktivt kan deltaga i processen.

Skräddarsydda skolprogram

Kombinerat med huvudorganisationens starka lokalkännedom bidrar vi med insikt i Sveriges omfattande satsningar på utbildning och mänskliga rättigheter för att tillsammans utforma skräddarsydda skolprogram i Indien.

Den årliga ASER-undersökningen som utförs I hela Indien lägger grunden för den fortsatta verksamheten av ordinarie program, samt uppstarten av nya. Genom kunskapstester och en grundlig dörr-till-dörr survey målar ASER inte bara en klar bild av diskrepansen mellan barns skolnärvaro och deras inlärning, utan påvisar även samhällsförhållanden, brister och behov, som kan agera underliggande eller adderande faktorer i Indiens utbildningsfråga.

100% ideellt arbete

Vi har 90-konto från Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att 75% av intäkterna går oavkortat till ändamålet, och vi lägger ribban ännu högre. Pratham Swedens medarbetare och praktikanter arbetar alla ideellt vid sidan om studier och arbete tack vare den genuina passionen för ändamålet.

Mätbara resultat

Tack vare vår personliga relation till Indiens operativa verksamhet kan vi bibehålla regelbunden kontakt med de skolprojekt som vi stödjer; vi kan se och mäta effekten som vårt arbete ger. Detta sammanställer vi i rapporter till Er.

Transparans

Genom vår nära kontakt med de lokala projekten i Indien, kan vi följa våra donationer hela vägen från medlemmar och sponsorer i Sverige, till skolbarnen i Indien. Vårt fortlöpande arbete kan följas på social media och hemsida där även årsrapporten publiceras. Våra årsmöten är öppna för allmänheten.

Dela: