People

Ulrika Wendt Nyquist

Ulrika Wendt Nyquist har en lång erfarenhet av att driva kommunikationsfrågor, hållbarhetsfrågor, varumärkesfrågor och försäljningsgenererande marknadsaktiviteter framförallt inom det digitala.  Hon har varit verksam inom Bank-och finanssektorn under hela sin karriär och arbetar nu för Nordnet Bank. Tidigare även ledande befattningar inom SEB koncernen och det amerikanska online bolaget E*trade. Ulrika är utbildad civilekonom från Stockholms Universitet.

“Jag har ett brinnande engagemang för barns rättigheter i samhället och ser framförallt utbildning som en väg till ett bättre liv och en mer gynnsam tillvaro för deras liv och en trygg framtida. Jag tror att ökad samverkan mellan företagens engagemang i samhällsfrågor tillsammans med ideella organisationer är nyckel till ett bättre samhälle och bidrar till ett engagemang bland företagets anställda.”