People

Natali Phalén

Natali Engstam Phalén är generalsekreterare för den ideella näringslivsorganisationen Institutet Mot Mutor. Hon har en bakgrund som advokat med särskilt fokus mot antikorruption och offentlig upphandling.

“Mitt hjärta har länge slagit extra hårt för barns rättigheter. Jag ser rätten till en god utbildning som fundamental och föll direkt för Prathams verkligt effektiva arbetsmetoder samt det engagemang som Pratham Sveriges grundare har för frågan. Frågan om min andra hjärtefråga – antikorruption – och tillförsäkrande av god utbildning går dessutom hand i hand.”