People

Erik Ekman

Erik Ekman är civilingenjör i Industriell Ekonomi ifrån Linköpings Tekniska Högskola och är idag Chief Operating Officer för Bluefish Pharmaceuticals. Ett Svenskt generikaläkemedelsföretag med verksamhet i både Indien och EU. Erik har tidigare haft flera ledande befattningar inom AstraZeneca både i Sverige och Internationellt. Han har också erfarenhet som Management konsult på CapGeminiErnst&Young. 

Varför Erik vill vara del av Pratham Sweden: 

Utbildning kan förändra liv! Jag har på nära håll sett hur viktigt utbildning är i ett land som Indien. Det är ofta helt avgörande för barnens möjligheter och familjens försörjning. Prathams engagemang med stöd för barn och unga adresserar precis detta, och därför vill jag vara en del av Pratham Sweden. Vi har via våra företagssamarbeten en unik möjlighet att stötta över 30.000 barn och unga, det är häftigt!