People

Aleksandra Dennier

Aleksandra Dennier är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm, där hon har en kandidat i Business & Economics och en master i International Management (CEMS). Idag är hon managementkonsult på Sirona Health Solutions. Innan dess hade hon roller på H&M och Business Sweden.

Det var genom hennes intresse för utbildning i utvecklingsländer som hon första gången hörde talas om Pratham. Innan hon blev del i Pratham Swedens styrelse 2014 hade hon följt Pratham i Indiens verksamhet i många år.

”Jag har från början uppskattat Prathams kombinerade arbetssätt med att både försöka påverka ”uppifrån” genom samarbete med Indiens myndigheter, men också ”underifrån” genom att direkt arbeta med människor i deras vardag”