People

Agneta Rolfer

Agneta avslutade sina yrkesverksamma år innan pension som kommunikationschef på Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Innan dess hade hon ett flertal olika befattningar inom kommunikation på Sida och en tidig karriär som reporter på olika dagsmedia i Stockholm.

En central del i Agnetas yrkesliv har varit utvecklingsfrågor och hon har därför varit engagerad i flera olika biståndsorganisationer, både ideellt och professionellt.

Agenta har en journalistexamen från Journalisthögskolan i Göteborg och har dessutom motsvarande en fil kand i ämnen som litteraturvetenskap,sociologi och globala utvecklingsfrågor.

“Jag är övertygad om att internationellt samarbete är nödvändigt inte bara för länder med stora grupper fattiga utan även för människor i rikare länder. Utbildning är ett kärnområde för att människor och länder ska kunna ta makten över sina liv och sitt samhälles utveckling. Därför känns arbetet med Pratham så meningsfullt. Jag tror också att deras metoder att ge alla barn möjlighet att ta del av utbildning skulle kunna berika skolor i andra länder.”