Ändamål 2016: the Education Sponsorship Program

De kallas ‘daliternas daliter’. De är stigmatiserade som ‘råttätarna’. Tack vare Pratham Council for Vulnerable Children är de även de första av generationer att få gå i skolan.

 

Det omtalade området heter Musahar och är beläget i Indiens fattigaste stat, Bihar.  Namnet ‘Musahar’ betyder just ‘råttätare’ och har fått sitt namn från den omfattande fattigdom i området som tvingat invånarna att konsumera råttor som proteinkälla. Trots att Musahar är långt ifrån det enda området där detta sker, så har det sociala stigmat förblivit. Likväl ligger Musaharbefolkningen bakom nästan alla andra sociala grupper i Indien. Flickor och kvinnor utsätts för konstant diskriminering och utnyttjande, våld och sexuella övergrepp. Genom generationer har Musaharbefolkningen fråntagits alla rättigheter till utbildning, hälsovård och arbete. Bland kvinnor är läs- och skrivkunnigheten 0.09% och bland män runt 2%.

Människor i området försörjer sig som sopsamlare eller dagsarbetare. Merparten av männen dricker bort sina ansvar i misstro för framtiden, och de få kronor hushållet får in spenderas således på alkohol och resten till mat. De har inte råd att skicka sina barn till skolan. Detta kombinerat med de negativa intressenivåerna som föräldrar i området har gentemot utbildning gör det mycket svårt att göra interventioner i området. Som samhället med Indiens lägsta rank är även många skolor högst ovilliga att ta emot Musaharbarnen av rädsla att de ska påverka de andra barnen negativt.

Interventionen påbörjas

Mot denna bakgrund började Pratham Council for Vulnerable Children (PCVC) arbeta med barnen i Musahar genom Drop-in center som barnen besökte när de kunde. Konceptet består i att barnen kommer till centret och deltar i lekar och aktiviteter som formar ett intresse för böcker, utbildning och gott uppförande. När barnen nått nödvändig nivå av disciplin och börjat fatta intresse för böcker, blir de undervisade i alfabetet och siffror. Där börjar deras resa mot utbildning och sedan förra året har över 200 flickor skrivits in i skolan.

Målet

I år vill Pratham Sweden dubbla totalsiffran och skriva in lika många till. För att möjliggöra detta behöver vi dock hjälp. 1500 kr är allt som krävs för att få ett barn bort från soporna på gatan och in i skolan, med ett helt års skolkostnader och stöd täckt.

Förebilder i samhället – en framgångssaga

Flickorna i Musahar är första generationens elever och har utgjort ett exempel för resten av barnen i samhället. Nu kontaktas PCVC även av föräldrar som vill få med sina söner i programmet. Genom grundläggande intervention som adresserat inte bara den låga inskrivningen i skolan, utan de bakomliggande faktorer som lett till problemet, kan man idag inte se någon skillnad på skolklassernas flickor från Musahar och övriga elever. Inte heller har problem uppkommit med barnens närvaro eller aktivitet i skolornas verksamhet. Kunskapsnivåerna har ökat från noll till att kunna läsa och skriva både meningar och siffor.

Det är en otrolig förändring som PCVC har åstadkommit och vi är stolta över att meddela att detta program, kallat the Education Sponsorship Program, är 2016 års donationsändamål.

Med det vill vi även rikta ett stort tack till alla er som varit med och bidragit till denna donation under det gångna året, och på förhand till er som under det kommande året donerar. TACK!

EducationSponshipProgram2015_3

Dela: